Xem nhanh
Home / Sinh Hoạt / Hình Ảnh / Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Lễ Khởi Công Động Thổ Xây Dựng Chùa Vạn Hoa. PL 2559 – DL 2015.
Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Lễ Khởi Công Động Thổ Xây Dựng Chùa Vạn Hoa. PL 2559 – DL 2015.

Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Lễ Khởi Công Động Thổ Xây Dựng Chùa Vạn Hoa. PL 2559 – DL 2015.

 

BPT_4486 - CopyBPT_4486 - CopyBPT_4508 - CopyBPT_4551 - CopyBPT_4564BPT_4572 - CopyBPT_4574 - CopyBPT_4575BPT_4576

About templevh

Scroll To Top