Xem nhanh
Home / Sinh Hoạt / Hình Ảnh / Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản – Vesak 2560 – 2016.
Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản – Vesak 2560 – 2016.

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản – Vesak 2560 – 2016.

 

 

13164400_1044949935571644_5393873451019127358_n

 

13164400_1044949935571644_5393873451019127358_n

 

 

BPT_4371

BPT_4376 BPT_4377 BPT_4378BPT_4379BPT_4382  BPT_4387 BPT_4388 BPT_4389 BPT_4390

 

 

BPT_4394 BPT_4395 BPT_4396 BPT_4397 BPT_4404 BPT_4405 BPT_4406 BPT_4407 BPT_4410 BPT_4466 BPT_4469 BPT_4481 BPT_4482 BPT_4487 BPT_4494 BPT_4514 BPT_4515 BPT_4516 BPT_4518 BPT_4519 BPT_4524 BPT_4526 BPT_4530 BPT_4534 BPT_4539 BPT_4542 BPT_4565 BPT_4566 BPT_4567 BPT_4568 BPT_4569 BPT_4573 BPT_4588 BPT_4589 BPT_4591 BPT_4592 BPT_4593 BPT_4594 BPT_4602 BPT_4603 BPT_4605 BPT_4607 BPT_4608 BPT_4611 BPT_4618 BPT_4619 BPT_4623 BPT_4624 BPT_4625 BPT_4626 BPT_4628 BPT_4631 BPT_4634 BPT_4645 BPT_4646 BPT_4647 BPT_4656 BPT_4660 BPT_4667 BPT_4670 BPT_4684

BPT_4713 BPT_4717 BPT_4720 BPT_4724 BPT_4725 BPT_4727 BPT_4729 BPT_4730 BPT_4755 BPT_4751 BPT_4746 BPT_4743 BPT_4740 BPT_4738 BPT_4737 BPT_4735 BPT_4731 BPT_4756 BPT_4759 BPT_4762 BPT_4764 BPT_4765 BPT_4767 BPT_4776 BPT_4768 BPT_4783 BPT_4770 BPT_4791 BPT_4784 BPT_4794 BPT_4797 BPT_4798 BPT_4799 BPT_4800 BPT_4801 BPT_4802 BPT_4803 BPT_4804 BPT_4807 BPT_4808 BPT_4809 BPT_4810 NHK_7890 NHK_7892

 

 

 

About templevh

Scroll To Top