Xem nhanh
Home / Phật Pháp / Vesak Reflections – SUY NGẪM VỀ NGÀY PHẬT ĐẢN
Vesak Reflections – SUY NGẪM VỀ NGÀY PHẬT ĐẢN

Vesak Reflections – SUY NGẪM VỀ NGÀY PHẬT ĐẢN

nepal3-2

Happy is the arising of the Buddhas. Happy is the teaching of the Dhamma. Happy is the Unity of the Sangha.

As these words from the Dhammapada show, the Birth of a Buddha is a rare and joyous occasion, for He brings light to a world in darkness. Today, Buddhists the world over celebrate the Birth, Enlightenment and the Parinibbana of this Great Teacher who showed us the path to salvation more than 2,500 years ago.

His words, the Dhamma, still hold true today. The Dhamma, in fact, is more relevant than ever in a world that is seeing strife everywhere. The Buddha espoused that Hatred does not cease by Hatred, but by Love alone. Herein lies the answer to not only to conflicts among nations and individuals, but also to the rages that consume us from within.

There is a wrong notion that Buddhism is a very advanced philosophy that can rarely be applied to our day-to-day lives. Nothing could be further from the truth. The Buddha preached several Suttas solely for lay people, describing how they should conduct themselves to lead a pious life.

And none of these is impractical. The Pancha Seela, for example, can be observed by anyone. One does not have to kill, steal, lie, consumer alcohol and engage in wrongful behaviour. It is this simplicity, this universality that sets Buddhism apart.

“Should a person commit evil, he should not repeat it. He should not delight in doing evil. Suffering is the result of accumulation of evil.” The very essence of Buddha’s teaching is ending this suffering that binds us on a very long Samsaric journey. Nirvana, the state in which there is no suffering and no re-birth is the ideal which every Buddhist should aspire to achieve, as the Buddha advised.

“Knowing it to be so, a wise man should be virtuous and lose no time in clearing the path that leads to Nibbana.”

Being mortals, it is difficult for us to renounce all ties to material things. It would not be incorrect to say that money rules in today’s globalised, commercialised world. We have lost sight of moral values and distanced ourselves from religious thoughts as we relentlessly pursue money and wealth. And many have unfortunately chosen immoral and illegal means to make money, instead of honest, ethical ways. That is a major predicament facing today’s society.

In this context, moderation is the best course of action. Life has its ups and downs, victories and defeats. The Middle Path, as espoused by the Buddha teaches us to take life as it comes and gather merit. “Good people give up attachment for everything; Saintly men do not speak of things longingly. In happiness they are not elated, nor are they depressed in suffering.”

The only way to achieve this goal is seeking refuge in the Dhamma. “Those who understand the Dhamma well-expounded by the Buddha and live according to it, will cross the sea of Samsara so difficult to cross and reach Nibbana.”

We should listen to the Dhamma more often and take Buddha’s advice to heart. Mere listening will not suffice if an honest effort is not made to put those words into action. We should cultivate pure thoughts, words and deeds at all times. “To refrain from doing evil, to indulge in doing good, to cleanse one’s mind – this is the teaching of all Buddhas.”

It is thus very important for all Buddhists to have a close relationship with the Maha Sangha at their neighbourhood temple. Going to the temple on Poya Day will be meaningless if worshippers do not follow the Buddha’s words.

The Buddha Dhamma must be inculcated in the younger generation without fail so that a more virtuous society can be expected in the future. This could be an eventual answer to the crime wave too.

Vesak comes only once a year. It is an ideal time for true Buddhists to heed the words of the Buddha and turn their lives around for their own good and the good of others. That was what the Buddha expected his followers to do, all those years ago. Only by turning the lamp inwards, into the innermost recesses of our mind, can we rise above worldly attachments to conquer suffering.

“Those whose minds are cultivated in the factors of Enlightenment, who cling at nothing with longing and are bent towards Nibbana find themselves free even in this world.” (The Dhammapada)

Hạnh phúc thay, Đức Phật ra đời. Hạnh phúc thay, bài giảng Phật Pháp đúng đắn. Hạnh phúc thay, Tăng Đoàn hòa hợp.

Những lời nói trên đây, được trích dẫn từ buổi trình bày, và nói chuyện về Kinh Pháp Cú. Ngày Ra Đời Của Đức Phật (Ngày Phật Đản) là một cơ hội hiếm có, là một ngày vui vẻ bởi vì Đức Phật đã đem ánh sáng đến cho thế gian đang chìm trong màn tối đen. Ngày hôm nay, các Phật Tử ở khắp mọi nơi trên thế giới, cùng hân hoan đón mừng ba sự kiện là Ngày Phật Đản, Ngày Đức Phật Thành Đạo và Ngày Đức Phật Niết Bàn (nghĩa là ngày Lễ Kỷ Niệm Ba Sự Kiện Quan Trọng Nhất Của Phật Giáo, hoặc là Lễ Tam Hợp, cũng còn gọi là Vesak, hoặc là Wesak) của Vị Thầy Vĩ Đại, người đã chỉ cho chúng ta con đường giải thoát, cách đây hơn 2500 năm về trước.

Phật Pháp, tức là các lời nói của Đức Phật, vẫn còn đúng cho đến ngày hôm nay. Trên thực tế, Đạo Phật thì thích hợp hơn bao giờ hết, trong một thế giới mà chúng ta nhìn thấy có nhiều xung đột ở khắp mọi nơi. Đức Phật giảng dạy rằng Hận Thù không thể xóa bỏ bằng Hận Thù, mà chỉ có Tình Thương Yêu là xóa bỏ được Hận Thù mà thôi. Đây là câu trả lời không phải chỉ được áp dụng cho sự xung đột giữa các quốc gia, giữa các cá nhân, mà còn được áp dụng cho những cơn giận dữ đang tàn phá trong tâm hồn của chúng ta.

Có một quan niệm sai lầm cho rằng Phật Giáo là một nền triết lý cao xa, mà hiếm khi nào chúng ta có thể áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không có gì rõ ràng hơn, là chúng ta hãy chứng minh điều nầy bằng sự thật. Đức Phật đã giảng dạy nhiều bài Kinh Phật riêng cho các Phật Tử, chỉ bày cho họ biết là họ phải làm gì để có một đời sống đạo đức.

Và, những bài Kinh Phật nầy hết sức là thực tế. Thí dụ như là Năm Giới (Pancha Seela), mà ai cũng có thể tuân theo. Năm Giới gồm có không sát sanh, không trộm cướp, không nói dối, không uống rượu, và không làm những hành vi sai trái (không tà dâm). Năm Giới nầy thì đơn giản, và có tính phổ quát, cho nên Năm Giới đã giúp cho Đạo Phật có một vị trí riêng biệt và nổi bật.

“Nếu người nào đang làm điều ác, thì hãy ngừng tay lại. Người nầy không nên vui thích làm điều ác. Bởi vì, hậu quả của các việc làm ác là họ sẽ bị đau khổ.” Bản chất của Lời Phật Dạy chính là phương cách chấm dứt sự đau khổ, mà đã trói buộc chúng ta trong cái vòng quay không ngừng nghỉ của Luân Hồi. Niết Bàn là trạng thái mà không còn đau khổ, và không còn sanh-tử, là kết quả mà mọi người Phật Tử đều mong muốn để thành tựu, giống như lời khuyên nhủ của Đức Phật.

“Hiểu biết rằng không ai tránh được cái chết, vì thế một người đàn ông khôn-ngoan phải biết sống đạo đức, họ phải chăm lo tu tập để không lãng-phí thời gian, và cũng để họ hiểu rõ con đường dẫn tới quả Niết Bàn.”

Chúng ta là con người, cho nên để chúng ta từ bỏ mọi sợi dây trói buộc chúng ta với tài sản thế gian, là một điều khó khăn. Bởi vì, chẳng có gì sai lầm khi nói rằng, tiền bạc hiện nay chính là người chỉ huy thế giới thương mại toàn cầu. Chúng ta đã quên mất đi các giá trị đạo đức, và chúng ta trở nên cách xa tôn giáo, khi mà chúng ta không ngừng đuổi theo tiền bạc và sự giàu có. Và có nhiều người đã không may mắn khi chọn các phương tiện không đạo đức, không hợp pháp để kiếm tiền, thay vì chọn phương cách sống thật thà, và có đạo đức. Xã hội ngày nay đang phải đương đầu với tình trạng khó khăn quan trọng nầy.

Trong bối cảnh nói trên, sự điều độ là hành động tốt đẹp nhất. Cuộc sống có lúc thăng trầm, có lúc lên xuống, có lúc thành công và có khi thất bại. Đức Phật chọn Con Đường Trung Đạo, và ngài giảng dạy chúng ta hãy chấp nhận mọi điều xảy ra trong cuộc sống, và chúng ta hãy gieo trồng phước đức. “Những người đáng kính-trọng từ bỏ sự dính mắc vào mọi vật; những người cao-quý không còn nói đến sự tham muốn. Họ không phấn-khởi khi họ có hạnh phúc, và họ cũng không chán-nản khi họ bị đau khổ.”

Cách duy nhất để đạt được mục tiêu nầy là chúng ta hãy quay về nương tựa trong Phật Pháp (quy y Pháp). “Những người hiểu biết về Phật Pháp, mà đã được giải-thích thật rõ ràng và thật dễ hiểu bởi Đức Phật, họ áp dụng Phật Pháp trong đời sống của họ, thì họ sẽ vượt qua được biển Luân Hồi (dù cho biển nầy vô cùng khó khăn để vượt qua), và họ đạt quả Niết Bàn.”

Chúng ta hãy lắng nghe Phật Pháp thường xuyên, và chúng ta hãy đem các lời khuyên dạy của Đức Phật vào trong trái tim của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ biết lắng nghe mà thôi, thì điều nầy chưa đủ, chúng ta cần mong muốn, và nỗ lực thực hiện, để biến các Lời Phật Dạy thành hành động. Chúng ta nên trau-giồi các ý nghĩ, lời nói, và hành động thiện lành mỗi ngày. “Chúng ta hãy tránh làm điều ác, chúng ta hãy làm điều thiện lành, và chúng ta hãy giữ tâm trong sạch – đây là ba lời giảng dạy của Đức Phật.”

Vì thế, điều rất quan trọng cho mọi Phật Tử là chúng ta cần phải có mối quan hệ chặt chẽ với Tăng Đoàn, ở ngôi chùa nơi chúng ta đang sống. Chúng ta đi chùa vào các Ngày Rằm (Âm Lịch) sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu chúng ta không áp dụng Lời Phật Dạy.

Phật Pháp cần phải được ghi khắc sâu vào tim của thế hệ trẻ, để chúng ta có thể nhìn thấy, và đoán trước được một xã hội đạo đức trong tương lai. Đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi phương cách nào tốt nhất, và an toàn nhất để chặn đứng làn sóng tội ác.

Lễ Phật Đản Vesak, mỗi năm chỉ đến có một lần. Đây là thời điểm lý tưởng để các Phật Tử chân-chính để-ý đến Lời Phật Dạy, và thay đổi đời sống của chính họ cho tốt đẹp hơn, cũng như họ mang lợi ích đến cho những người khác. Đấy là những gì mà Đức Phật mong muốn các Phật Tử thực hành, nghe theo lời ngài dạy 2500 năm trước đây. Chúng ta hãy bật lên ngọn đèn tâm, để soi sáng vào các nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta có thể vượt qua được các dính mắc của thế gian, và chúng ta chinh phục được đau khổ.

“Những người trau-giồi tâm bằng các yếu tố giác ngộ, họ không còn dính-mắc vào sự tham muốn, và họ lo tu-tập hướng về Niết Bàn, thì họ sẽ được giải thoát ngay trong kiếp nầy.” (Kinh Pháp Cú)

Source-Nguồn: http://www.lakehouse.lk/mihintalava/sasana15.htm

VESAK – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

 

About templevh

371 comments

 1. Pingback: cialis cost

 2. Pingback: buy ciprofloxacin

 3. Pingback: albuterol inhaler for sale generic

 4. Pingback: naltrexone prescription

 5. Pingback: levitra vs viagra

 6. Pingback: careprost order

 7. Pingback: cheap viagra

 8. Pingback: chloroquine malaria prophylaxis

 9. Pingback: generic viagra 100mg

 10. Pingback: buy erection pills

 11. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 12. Pingback: cheap erectile dysfunction pills

 13. Pingback: cialis 10 mg

 14. Pingback: buy amoxicilina 500 mg online

 15. Pingback: best online pharmacy

 16. Pingback: online canadian pharmacy

 17. Pingback: cialis generic

 18. Pingback: Real cialis online

 19. Pingback: generic vardenafil online

 20. Pingback: vardenafil usa

 21. Pingback: generic levitra online

 22. Pingback: real money casino online usa

 23. Pingback: sugarhouse casino online nj

 24. Pingback: sildenafil dosage

 25. Pingback: online casino real money usa

 26. Pingback: real money online casino

 27. Pingback: generic cialis reviews

 28. Pingback: payday loans online

 29. Pingback: installment loans

 30. Pingback: payday loans

 31. Pingback: viagra cost

 32. Pingback: best real money online casinos

 33. Pingback: cialis internet

 34. Pingback: casino online gambling

 35. Pingback: 20 cialis

 36. Pingback: microgaming online casino

 37. Pingback: internet gambling canada

 38. Pingback: 5 mg cialis

 39. Pingback: Online Casinos 2020

 40. Pingback: generic cialis

 41. Pingback: generic cialis

 42. Pingback: cialis buy

 43. Pingback: online viagra prescription

 44. Pingback: real casino online

 45. Pingback: casino online real money

 46. Pingback: online casinos

 47. Pingback: doubleu casino

 48. Pingback: generic viagra 100mg

 49. Pingback: viagra cheap

 50. Pingback: viagra samples

 51. Pingback: viagra buy

 52. Pingback: cheap viagra online

 53. Pingback: when to take viagra

 54. Pingback: buy cialis online reddit

 55. Pingback: buy viagra uk

 56. Pingback: viagra prices

 57. Pingback: cialis professional

 58. Pingback: buy viagra

 59. Pingback: viagra vs cialis

 60. Pingback: generic viagra

 61. Pingback: generic alternative to viagra

 62. Pingback: generic cialis tadalafil 20 mg from india

 63. Pingback: online casino games

 64. Pingback: generic tadalafil

 65. Pingback: gambling casino

 66. Pingback: canadian pharmacy viagra

 67. Pingback: buy real viagra

 68. Pingback: is it illegal to buy viagra without a prescription

 69. Pingback: buy cialis 20mg

 70. Pingback: sildenafil viagra buy

 71. Pingback: cialis generic best price

 72. Pingback: viagra cheap

 73. Pingback: cheap cialis

 74. Pingback: cheap cialis generic

 75. Pingback: viagra canada

 76. Pingback: viagra for sale

 77. Pingback: buy viagra

 78. Pingback: buy cialis online

 79. Pingback: viagra buy

 80. Pingback: viagra without a doctor prescription

 81. Pingback: buy generic viagra online

 82. Pingback: viagra coupons

 83. Pingback: brand name viagra in usa

 84. Pingback: cialis bangkok

 85. Pingback: price for viagra

 86. Pingback: female viagra

 87. Pingback: cialis every day pill

 88. Pingback: keflex.webbfenix.com

 89. Pingback: viagra dosage recommendations

 90. Pingback: tadalafil versus cialis

 91. Pingback: viagra price costco

 92. Pingback: catapres otc

 93. Pingback: ceclor tablets

 94. Pingback: ceftin prices

 95. Pingback: viagra without a doctor prescription from canada

 96. Pingback: celebrex online

 97. Pingback: celexa 10mg united states

 98. Pingback: cephalexin coupon

 99. Pingback: cipro 750mg online

 100. Pingback: sildenafil

 101. Pingback: claritin 10 mg otc

 102. Pingback: casino

 103. Pingback: doubleu casino

 104. Pingback: real online casino

 105. Pingback: online casino slots no download

 106. Pingback: online casino gambling

 107. Pingback: online slots for real money

 108. Pingback: online casino real money paypal

 109. Pingback: online casinos usa

 110. Pingback: online casinos usa

 111. Pingback: hollywood casino

 112. Pingback: direct general car insurance quotes

 113. Pingback: insurance car companies

 114. Pingback: geico commercial car insurance quotes

 115. Pingback: insurance car insurance

 116. Pingback: car insurance quotes comparison rates

 117. Pingback: erie car insurance

 118. Pingback: progressive insurance quote

 119. Pingback: erie car insurance quotes group

 120. Pingback: non owner car insurance quotes

 121. Pingback: car insurance coverage

 122. Pingback: US viagra sales

 123. Pingback: purchase generic viagra

 124. Pingback: personal loans california

 125. Pingback: small payday loans

 126. Pingback: payday loans no credit checks

 127. Pingback: instant installment loans

 128. Pingback: quick loans no credit check

 129. Pingback: reliable viagra online

 130. Pingback: bad credit loans companies

 131. Pingback: payday loans near me

 132. Pingback: personal loans with no credit check

 133. Pingback: can i buy cbd hemp oil at walgreens

 134. Pingback: does cbd oil help tinnitus

 135. Pingback: health benefits of cbd hemp oil

 136. Pingback: pfizer viagra cheap

 137. Pingback: cbd oil benefits bloods

 138. Pingback: cbd oil for sale near me

 139. Pingback: cbd rich hemp oil benefits

 140. Pingback: cbd oil benefits and side effects

 141. Pingback: reviews of cbd gummies for teens

 142. Pingback: buy essays cheap

 143. Pingback: buy essay online cheap

 144. Pingback: cheap essay writing service us

 145. Pingback: essays writing

 146. Pingback: best college essay writing service

 147. Pingback: is homework helpful

 148. Pingback: which essay writing service is the best

 149. Pingback: assignment of benefit

 150. Pingback: write a persuasive essay

 151. Pingback: homeworks of america

 152. Pingback: cleocin pills

 153. Pingback: clomid 100mg without prescription

 154. Pingback: where to buy clonidine 0,1mg

 155. Pingback: Generic viagra canada

 156. Pingback: clozaril otc

 157. Pingback: colchicine 0,5mg australia

 158. Pingback: generic cialis tadalafil 20mg

 159. Pingback: symbicort inhaler 160/4,5mcg pharmacy

 160. Pingback: combivent 50/20 mcg uk

 161. Pingback: coreg 25 mg prices

 162. Pingback: compazine tablets

 163. Pingback: coumadin cost

 164. Pingback: fast viagra

 165. Pingback: cozaar online pharmacy

 166. Pingback: crestor 20 mg no prescription

 167. Pingback: how to buy cymbalta 30mg

 168. Pingback: dapsone 1000caps nz

 169. Pingback: ddavp 0.1mg without a prescription

 170. Pingback: depakote online pharmacy

 171. Pingback: diamox 250mg united kingdom

 172. Pingback: cost of differin 15g

 173. Pingback: diltiazem 60mg generic

 174. Pingback: doxycycline 100 mg purchase

 175. Pingback: dramamine 50mg cost

 176. Pingback: elavil canada

 177. Pingback: erythromycin without a doctor prescription

 178. Pingback: etodolac without a doctor prescription

 179. Pingback: flomax without prescription

 180. Pingback: where to buy flonase nasal spray 50 mcg

 181. Pingback: garcinia cambogia 100caps over the counter

 182. Pingback: geodon cost

 183. Pingback: where can i buy hyzaar

 184. Pingback: imdur 30mg online pharmacy

 185. Pingback: imitrex without a prescription

 186. Pingback: imodium 2 mg uk

 187. Pingback: click to investigate

 188. Pingback: important link

 189. Pingback: cost of imuran 50 mg

 190. Pingback: indocin without a doctor prescription

 191. Pingback: cheap lamisil 250mg

 192. Pingback: levaquin pills

 193. Pingback: cost of lopid 300 mg

 194. Pingback: lopressor 100 mg prices

 195. Pingback: luvox 100mg medication

 196. Pingback: cheap macrobid 100 mg

 197. Pingback: viagra copyright

 198. Pingback: meclizine over the counter

 199. Pingback: mestinon 60 mg pills

 200. Pingback: micardis 20 mg online

 201. Pingback: order mobic

 202. Pingback: motrin 400 mg no prescription

 203. Pingback: viagra price comparison

 204. Pingback: dapoxetine users testimonials

 205. Pingback: nortriptyline 25 mg online pharmacy

 206. Pingback: cheapest periactin

 207. Pingback: phenergan 25 mg prices

 208. Pingback: plaquenil 200 mg uk

 209. Pingback: prednisolone online pharmacy

 210. Pingback: prevacid 30 mg coupon

 211. Pingback: prilosec 10 mg no prescription

 212. Pingback: how to buy proair inhaler

 213. Pingback: where to buy procardia 30 mg

 214. Pingback: proscar nz

 215. Pingback: cheap protonix 20mg

 216. Pingback: provigil prices

 217. Pingback: pulmicort 100mcg without prescription

 218. Pingback: pyridium 200mg medication

 219. Pingback: reglan 10mg otc

 220. Pingback: remeron 30mg medication

 221. Pingback: retin-a cream 0.025% cheap

 222. Pingback: revatio without prescription

 223. Pingback: risperdal 2 mg coupon

 224. Pingback: how to buy robaxin 500mg

 225. Pingback: rogaine pharmacy

 226. Pingback: seroquel 100mg uk

 227. Pingback: vidalista savings card

 228. Pingback: ivermectin 12 mg

 229. Pingback: singulair pills

 230. Pingback: cheapest skelaxin

 231. Pingback: where can i buy spiriva

 232. Pingback: tenormin 50mg medication

 233. Pingback: thorazine 50mg without a doctor prescription

 234. Pingback: toprol nz

 235. Pingback: viaonlinebuyaol viagra pills

 236. Pingback: where to buy tricor 160 mg

 237. Pingback: reviews of generic viagra websites

 238. Pingback: valtrex without prescription

 239. Pingback: vantin for sale

 240. Pingback: how to buy verapamil 40mg

 241. Pingback: voltaren 100mg otc

 242. Pingback: dapoxetine and dapoxetine side effects

 243. Pingback: where to buy wellbutrin 300mg

 244. Pingback: raw cialis powder buy

 245. Pingback: zanaflex without a doctor prescription

 246. Pingback: zestril tablet

 247. Pingback: click here to investigate

 248. Pingback: internet

 249. Pingback: zocor 20 mg purchase

 250. Pingback: zovirax 200 mg for sale

 251. Pingback: viagra online 100mg

 252. Pingback: zyloprim 100mg without a prescription

 253. Pingback: cheap zyprexa 15 mg

 254. Pingback: how to purchase zyvox

 255. Pingback: how to buy sildenafil

 256. Pingback: tadalafil 80 mg over the counter

 257. Pingback: online medical prescription

 258. Pingback: furosemide 40 mg usa

 259. Pingback: cheap escitalopram

 260. Pingback: aripiprazole uk

 261. Pingback: cheapest pioglitazone 15 mg

 262. Pingback: spironolactone coupon

 263. Pingback: fexofenadine 180mg purchase

 264. Pingback: glimepiride uk

 265. Pingback: meclizine nz

 266. Pingback: how to buy leflunomide

 267. Pingback: atomoxetine 18 mg uk

 268. Pingback: donepezil 5mg price

 269. Pingback: anastrozole 1 mg cheap

 270. Pingback: irbesartan uk

 271. Pingback: dutasteride 0,5mg online

 272. Pingback: olmesartan cheap

 273. Pingback: buspirone united states

 274. Pingback: clonidine 0.1 mg purchase

 275. Pingback: cefuroxime 500 mg tablets

 276. Pingback: celecoxib usa

 277. Pingback: antimalarial drugs used in vietnam

 278. Pingback: citalopram price

 279. Pingback: cephalexin cost

 280. Pingback: ciprofloxacin usa

 281. Pingback: loratadine 10mg online pharmacy

 282. Pingback: liquid cialis for sale

 283. Pingback: clindamycin 300mg price

 284. Pingback: how do i buy viagra with out persciption

 285. Pingback: clozapine 25mg canada

 286. Pingback: prochlorperazine 5mg online pharmacy

 287. Pingback: carvedilolmg medication

 288. Pingback: warfarin 2 mg pharmacy

 289. Pingback: rosuvastatin 5 mg uk

 290. Pingback: divalproex otc

 291. Pingback: trazodone 25 mg pharmacy

 292. Pingback: tolterodine 2mg without a doctor prescription

 293. Pingback: soft cialis generic

 294. Pingback: acetazolamide generic

 295. Pingback: fluconazole no prescription

 296. Pingback: phenytoin 100 mg without prescription

 297. Pingback: cialis purchase online canada

 298. Pingback: cheap oxybutynin 5 mg

 299. Pingback: doxycycline uk

 300. Pingback: purchase viagra from canada

 301. Pingback: bisacodyl united kingdom

 302. Pingback: generic viagra mexico pharmacy

 303. Pingback: ivermectin prescription

 304. Pingback: where to buy venlafaxinemg

 305. Pingback: ways to get pain pills

 306. Pingback: amitriptyline online pharmacy

 307. Pingback: permethrin 30g coupon

 308. Pingback: what is cialis used to treat

 309. Pingback: erythromycin tablet

 310. Pingback: lmqfluje

 311. Pingback: estradiol nz

 312. Pingback: fluticasone mcg online pharmacy

 313. Pingback: tadalafil generic 10mg

 314. Pingback: alendronate online

 315. Pingback: how do i get a prescription for viagra

 316. Pingback: nitrofurantoin uk

 317. Pingback: wat is beter viagra of cialis

 318. Pingback: what is the human dose of ivermectin

 319. Pingback: glipizide 10 mg without a doctor prescription

 320. Pingback: buy viagra in uae

 321. Pingback: ampicillin 500 mg tablet

 322. Pingback: hydrochlorothiazide 10mg no prescription

 323. Pingback: order isosorbide

 324. Pingback: sumatriptan without a prescription

 325. Pingback: low cost tadalafil online

 326. Pingback: loperamide coupon

 327. Pingback: venta de cialis

 328. Pingback: buy azathioprine

 329. Pingback: propranolol 40 mg united kingdom

 330. Pingback: viagra via paypal

 331. Pingback: indomethacin canada

 332. Pingback: webmd cialis dosage

 333. Pingback: hydroxychloroquine price increase

 334. Pingback: lamotrigine 200mg price

 335. Pingback: terbinafine coupon

 336. Pingback: levofloxacin 750mg nz

 337. Pingback: levothyroxine mcg without a doctor prescription

 338. Pingback: tadalafil soft 20mg strength

 339. Pingback: how to purchase gemfibrozil

 340. Pingback: generic sildenafil 200mg

 341. Pingback: doxycycline in cats

 342. Pingback: metoprolol tablets

 343. Pingback: clotrimazole otc

 344. Pingback: metoclopramide purchase

 345. Pingback: tadalafil generic price in india

 346. Pingback: hydroxychloroquine medication

 347. Pingback: cost of cialis 5mg in canada

 348. Pingback: aurogra side effects 100mg

 349. Pingback: generic viagra soft tabs 100mg

 350. Pingback: how long does vidalista 20 mg last

 351. Pingback: generic cialis over the counter

 352. Pingback: amoxil price

 353. Pingback: hydroxychloroquine how to get

 354. Pingback: how long for azithromycin to take effect

 355. Pingback: furosemide 40 mg cost uk

 356. Pingback: cialis 20 mg daily use

 357. Pingback: reddit liquid cialis

 358. Pingback: hydroxychloroquine risk of death

 359. Pingback: uses for metronidazole

 360. Pingback: sildenafil citrate 50 mg cost

 361. Pingback: aaron rodgers dating shailene woodley

 362. Pingback: dating profile template

 363. Pingback: keto diet and exercise

 364. Pingback: how many carbs can you eat on a keto diet

 365. Pingback: hydroxychloroquine prescription label

 366. Pingback: why tamoxifen after bilateral mastectomy

 367. Pingback: chloroquine hydroxychloroquine order

 368. Pingback: tadalafil professional 20 mg

 369. Pingback: compare remdesivir and hydroxychloroquine

 370. Pingback: albuterol inhalers blue

 371. Pingback: cost of clomid

Scroll To Top