Xem nhanh
Home / Tin Tức / Đại Giới Đàn Từ Phong Tỉnh Bến Tre
Đại Giới Đàn Từ Phong Tỉnh Bến Tre

Đại Giới Đàn Từ Phong Tỉnh Bến Tre

Thông Báo

Tổ Chức Đại Giới Đàn Từ Phong Tỉnh Bến Tre

Sau đây là thông báo của BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Đại giới đàn Từ Phong PL.2561 – DL.2018, rất mong được Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, Trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh động viên khuyến khích giới tử đủ điều kiện phát nguyện lảnh thọ giới pháp tu học, trở về tham dự đăng đàn truyền giới do BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức.

THÔNG BÁO

v/v T Chức Đại Giới Đàn Từ Phong PL.2561 – DL.2018

—–o0o—–

Kính gửi: – Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh/thành.

                              – Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện. Thị hội, thành hội

     – Tăng Ni trụ trì các tự viện trực thuộc tỉnh Bến Tre

–  Căn cứ Công văn số 031 /CV.HĐTS ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, v/v cho phép Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Đại giới đàn Từ Phong 2018.

–  Căn cứ kết quả phiên họp Ban trị sự và Ban tổ chức giới đàn ngày 10 tháng 12 năm 2017 nhằm triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Từ Phong PL 2561 số 09/KH-BTS ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre.

    Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre thông báo:

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN:
 2. Thời gian:

   Tiến hành 04 (bốn) ngày từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 4 năm 2018 (Nhằm ngày 08 – 09-10-11 tháng 3  năm Mậu Tuất).

 1. Địa điểm:

            + Giới đàn Tăng: chùa Viên Minh,  phường 2, Tp.Bến Tre.

+ Giới đàn Ni: chùa Bạch Vân, phường 6, TP.Bến Tre.

 1. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:
 2. Về mặt Giáo hội:

a/ Đối với giới tử trong tỉnh Bến Tre thực hiện quy định tại điều  34 và 35 Chương VII Nội quy Ban Tăng sự trung ương GHPGVN như sau:

+ Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất 2 năm.

– Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung hoc hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

+ Thọ giới Sa di, Sa di Ni phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 16 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Xuất gia tu học ít nhất 2 năm , tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.

– Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

+ Thọ giới Thức xoa ma na phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 18 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất 2 năm.

– Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phố thông cơ sở hoặc tương đương.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

b/ Đối với giới tử ngoài tỉnh ngoài việc thực hiện quy định tại điều 34 và 35, còn phải thực hiện quy định tại điều 36 Chương VII Nội quy Ban Tăng sự trung ương: phải được sự chấp thuận của Ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh, Chánh quyền nơi đi và nơi đến.

 1. Về mặt Nhà nước:

Việc thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni. Thức xoa ma na. Sa di, Sa di Ni. phải được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và  Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

III.  HỒ SƠ GIỚI TỬ:

 1. Hồ sơ giới tử gồm có:

+ 03 đơn xin phát nguyện thọ giới có ý kiến chấp thuận bổn sư hoặc y chỉ sư, ý kiến chấp thuận của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện (giới tử trong tỉnh; ý kiến giới thiệu của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

+ 03 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

+ 03 bản sao đơn xin xuất gia đối với giới tử thọ giới Sa di, Sa di Ni.

+ 03 bản sao chứng điệp thọ giới Sa di đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo.

+ 03 bản sao chứng điệp thọ giới Thức xoa ma na đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo Ni.

+ 03 bản sao chứng điệp Sa di Ni đối với giới tử thọ giới Thức xoa ma na.

+ 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương có thị thực đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni dưới 30 tuổi tính theo khai sanh.

+ 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương có thị lực đối với tử thọ giới Sa di. Sa di Ni, Thức xoa ma na dưới 30 tuổi tính theo khai sanh.

+ 04 tấm ảnh màu (3×4)

 1. Phát hồ sơ:

+ thời gian:  kể từ ngày ra thông báo này.

+ Địa điểm:

– Giới tử ngoài tỉnh liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, hoặc liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban trị sự GHPGVN huyện mà mình hiện đang đăng ký sinh hoạt tu học trong danh bạ Tăng Ni (nếu có).

– Riêng giới tử là Tăng Ni sinh Trường trung cấp Phật học tỉnh Bến tre liên hệ nhận hồ sơ giới tử tại Văn phòng Ban giám hiệu, đơn xin thọ giới do Ban giám hiệu giới thiệu thay bổn sư/ y chỉ sư có xác nhận của BTS, sơ yếu lích lịch của các giới tử này do BGH xác nhận.

– Giởi tử có thể tải hồ sơ về từ www.phatgiaotinhbentre.vn

 1. Thu hồ sơ:

Giới tử trong tỉnh nộp hồ sơ tại văn phòng BTS huyện/ thành phố mình tu học, khi nộp mỗi một bộ hồ sơ đóng góp 100.000đ (một trăm nghìn đồng) cho Ban tổ chức giới đàn, hạn chót là hết ngày 16 tháng 4 năm 2018 để ban thường trực Ban trị sự duyệt xét phân loại giới tử.

Hồ sơ giới tử ngoài tỉnh nộp tại Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, khi nộp mỗi bộ hồ sơ đóng góp 100.000đ (một trăm nghìn đồng) hạn cuối là hết ngày 16 tháng 4 năm 2016.

 1. KHẢO HẠCH:

– Nội dung khảo hạch theo đề cương ôn thi của Ban tổ chức (đính kèm đề cương)

– Phải thuộc và hiểu nghĩa hai thời công phu.

– Phải thuộc và hiểu nghĩa 4 quyển luật trường hàng.

– Thời gian khảo hạch quy định tại chương trình của đàn giới: 07 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 04 năm 2018 (ngày 09 tháng 03 năm Mậu Tuất).

V.MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIỚI TỬ:

– Giới tử phải có mặt tại đàn giới vào buổi sáng ngày 23 tháng 04 năm 2018 (nhằm ngày 08 tháng 3 năm Bính Thân) để chuẩn bị các thủ tục nhập đàn giới như xem danh sách được thọ giới, nhận phiếu báo danh…

– Trong thời gian 4 ngày từ 23 đến 26 tháng 4 năm 2018 (tức ngày  08 đến ngày 11 tháng 3 năm Mậu Tuất ) diễn ra đàn giới, giới tử không được vắng mặt, không được phép của Ban tổ chức, giới tử không được tự ý rời khỏi giới đàn, nếu vi phạm thì không còn là giới tử tại đàn giới.

– Đem theo đồ dùng cá nhân, y hậu, tọa cụ, bình bát, đãy lượt nước tùy theo giới mình xin lãnh thọ. Y hậu hay lễ phục phải đúng theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự.

 1. ĐÓNG GÓP CÚNG DƯỜNG:

Ban tổ chức kêu gọi sự hiệp lực nhiệt tình ủng hộ của Chư tôn đức Tăng Ni, các tự viện, quý Phật tử và nhất là các tự viện có giới tử xin thọ giới.

Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện/ thành hội trong tỉnh tích cực vận động sự ủng hộ tịnh tài tịnh phẩm cho Ban tổ chức đàn giới thành tựu một sự kiện Phật sự quan trọng này.

Trên đây là thông báo của Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Đại giới đàn Từ Phong PL.2561 – DL.2018, rất mong được Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, Trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh động viên khuyến khích giới tử đủ điều kiện phát nguyện lảnh thọ giới pháp tu học, trở về tham dự đăng đàn truyền giới do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức.

Kính chúc quý Ban, Chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng chư vị giới tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý

   

About templevh

648 comments

 1. Pingback: Canadian generic viagra

 2. Pingback: buy cialis canada

 3. Pingback: buy generic cialis

 4. Pingback: buy amoxicillin 500 mg from canada

 5. Pingback: Canadian pharmacy viagra

 6. Pingback: lowest price silidenifil

 7. Pingback: 20 mg cialis

 8. Pingback: buy ciprofloxacin

 9. Pingback: price of cialis

 10. Pingback: viagra in action

 11. Pingback: when does cialis go generic

 12. Pingback: cialis daily cost

 13. Pingback: discount viagra online

 14. Pingback: viagra generic

 15. Pingback: viagra online canada pharmacy

 16. Pingback: top ed pills

 17. Pingback: buying ed pills online

 18. Pingback: cheap erectile dysfunction pills

 19. Pingback: viagra for women

 20. Pingback: hydroxychloroquine over the counter usa

 21. Pingback: cvs pharmacy

 22. Pingback: cvs pharmacy

 23. Pingback: best online pharmacy

 24. Pingback: Real cialis online

 25. Pingback: cialis mastercard

 26. Pingback: vardenafil 10mg

 27. Pingback: vardenafil 20 mg

 28. Pingback: levitra vardenafil

 29. Pingback: casino online real money

 30. Pingback: viagra without the prescription judpharm

 31. Pingback: hard rock casino online

 32. Pingback: cheapest viagra

 33. Pingback: san manuel casino online

 34. Pingback: real money online casino

 35. Pingback: cialis generic cialis

 36. Pingback: canadian parmacy viagra 100mg

 37. Pingback: cash loan

 38. Pingback: www.cialis.com

 39. Pingback: loans online

 40. Pingback: online payday loans

 41. Pingback: viagra pills

 42. Pingback: generic cialis

 43. Pingback: best real money casinos

 44. Pingback: best real money online casinos

 45. Pingback: canadian generic viagra online

 46. Pingback: generic for cialis

 47. Pingback: steven

 48. Pingback: craps game for imac

 49. Pingback: Best Online Casinos 2020

 50. Pingback: cialis internet

 51. Pingback: half a 100mg viagra

 52. Pingback: cialis 5 mg

 53. Pingback: generic for cialis

 54. Pingback: what is viagra

 55. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 56. Pingback: slots real money

 57. Pingback: online casino

 58. Pingback: casino slot

 59. Pingback: online casino games real money

 60. Pingback: cheapest generic viagra

 61. Pingback: online pharmacy viagra

 62. Pingback: viagra pills

 63. Pingback: canadian pharmacy king

 64. Pingback: where to buy viagra online

 65. Pingback: cialis tadalafil

 66. Pingback: buy viagra pills

 67. Pingback: viagra buy

 68. Pingback: viagra pill

 69. Pingback: buy cialis online safely

 70. Pingback: viagra generic

 71. Pingback: generic tadalafil

 72. Pingback: viagra pills for sale

 73. Pingback: generic cialis 20mg

 74. Pingback: online casinos

 75. Pingback: rivers casino

 76. Pingback: buy viagra in mexico

 77. Pingback: viagra without doctor prescription

 78. Pingback: buy viagra or cialis online

 79. Pingback: viagra generic

 80. Pingback: http://cialistodo.com

 81. Pingback: buy viagra with prescription online

 82. Pingback: viagraeiu.com

 83. Pingback: generic cialis prices

 84. Pingback: Viagra 200 mg tablets

 85. Pingback: www.stdstory.com

 86. Pingback: Viagra 150mg pharmacy

 87. Pingback: Viagra 50 mg canada

 88. Pingback: buy hydroxychloroquine

 89. Pingback: Viagra 150mg prices

 90. Pingback: buy viagra online

 91. Pingback: http://grassfed.us/

 92. Pingback: Viagra 120 mg without a prescription

 93. Pingback: how to purchase Cialis 80mg

 94. Pingback: Cialis 10mg tablet

 95. Pingback: Cialis 10 mg uk

 96. Pingback: viagra without doctor prescription

 97. Pingback: Cialis 10 mg price

 98. Pingback: viagra coupons

 99. Pingback: viagra alternative

 100. Pingback: buy cialis

 101. Pingback: www.azhydroxychloroquine.com

 102. Pingback: cleckleyfloors.com

 103. Pingback: lm360.us

 104. Pingback: cost of levitra 40mg

 105. Pingback: buszcentrum.com

 106. Pingback: viagra price

 107. Pingback: viagra alternative

 108. Pingback: viagra prescription

 109. Pingback: cialis generic

 110. Pingback: strattera 10 mg pharmacy

 111. Pingback: taking too much viagra

 112. Pingback: arimidex 1 mg without prescription

 113. Pingback: discount cialis canada

 114. Pingback: viagra ciais

 115. Pingback: baclofen 10 mg uk

 116. Pingback: https://keflex.webbfenix.com/

 117. Pingback: rx trust pharm

 118. Pingback: india cialis

 119. Pingback: cialis multiple attempts

 120. Pingback: sildenafil dosage

 121. Pingback: order real viagra

 122. Pingback: buy cialis online

 123. Pingback: catapres online pharmacy

 124. Pingback: ceclor cheap

 125. Pingback: ceftin without a doctor prescription

 126. Pingback: celebrex 200 mg pharmacy

 127. Pingback: plaquenil cvs

 128. Pingback: celexa pharmacy

 129. Pingback: cost of cephalexin 500mg

 130. Pingback: rxtrust pharm

 131. Pingback: cipro 500mg usa

 132. Pingback: how to buy claritin

 133. Pingback: slot games online

 134. Pingback: online casino gambling

 135. Pingback: online gambling

 136. Pingback: slots real money

 137. Pingback: doubleu casino

 138. Pingback: san manuel casino online

 139. Pingback: casino slot games

 140. Pingback: casino slot

 141. Pingback: gambling games

 142. Pingback: real money casino online

 143. Pingback: e insurance auto

 144. Pingback: insurance auto

 145. Pingback: car insurance quotes comparison sites

 146. Pingback: viagra for sale at boots

 147. Pingback: insurance quote car

 148. Pingback: generic lumigan availability

 149. Pingback: viking insurance for car

 150. Pingback: car insurance policy

 151. Pingback: cheap car insurance quotes in michigan

 152. Pingback: geico car insurance

 153. Pingback: viagra 25mg

 154. Pingback: mexico car insurance

 155. Pingback: access car insurance

 156. Pingback: personal loans florida

 157. Pingback: payday loans lenders

 158. Pingback: online payday loans florida

 159. Pingback: online installment loans for bad credit

 160. Pingback: quick loans online no credit check

 161. Pingback: check cashing near me

 162. Pingback: Generic viagra

 163. Pingback: usa personal loans

 164. Pingback: cbd hemp oil uses for health

 165. Pingback: cbd hemp oil benefits for pets

 166. Pingback: best full spectrum cbd oil

 167. Pingback: ivermectin 1% amazon

 168. Pingback: viagra master card

 169. Pingback: cbd hemp oil capsules

 170. Pingback: cbd oil and anxiety

 171. Pingback: where to buy pure organic cbd oil

 172. Pingback: sex viagra

 173. Pingback: what hapens if a woman takes viagra

 174. Pingback: cbd oil for pets

 175. Pingback: cbd oil for dogs

 176. Pingback: middle school homework

 177. Pingback: generic viagra in united states

 178. Pingback: essay writing services reviews

 179. Pingback: effectiveness of hydroxychloroquine

 180. Pingback: homework for pre k

 181. Pingback: essay paper writing services

 182. Pingback: vidalista 40 mg canada

 183. Pingback: essay writing service canada

 184. Pingback: write an essay

 185. Pingback: assignment helpers

 186. Pingback: buy essay cheap

 187. Pingback: custom essay writing services

 188. Pingback: mba essay writing services

 189. Pingback: cleocin 300 mg without a doctor prescription

 190. Pingback: clomid 25mg australia

 191. Pingback: clonidine 0,1mg australia

 192. Pingback: Brand name viagra

 193. Pingback: clozaril 100 mg for sale

 194. Pingback: order colchicine 0,5 mg

 195. Pingback: order symbicort inhaler 160/4,5mcg

 196. Pingback: Buy viagra in canada

 197. Pingback: cheap combivent

 198. Pingback: order coreg 6,25 mg

 199. Pingback: cialis

 200. Pingback: compazine cheap

 201. Pingback: viagra sublingual viagra

 202. Pingback: generic viagra overnight shipping

 203. Pingback: cheap cozaar

 204. Pingback: crestor 5 mg cheap

 205. Pingback: tamoxifen for sale

 206. Pingback: write my essay help

 207. Pingback: cymbalta without a prescription

 208. Pingback: best mba essay editing service

 209. Pingback: quality custom essays

 210. Pingback: dapsone 1000caps tablet

 211. Pingback: thesis advice

 212. Pingback: research paper to buy

 213. Pingback: ddavp usa

 214. Pingback: depakote 250 mg tablets

 215. Pingback: Buy viagra without rx

 216. Pingback: diamox canada

 217. Pingback: differin usa

 218. Pingback: is there generic ivermectin in usa

 219. Pingback: tadalafil dapoxetine reviews

 220. Pingback: diltiazem without a prescription

 221. Pingback: aurogra samples

 222. Pingback: cheapest elavil 10 mg

 223. Pingback: vidalista 2 mg

 224. Pingback: buy erythromycin

 225. Pingback: amstyles.com

 226. Pingback: etodolac 200 mg nz

 227. Pingback: flomax 0,4mg online pharmacy

 228. Pingback: medicare prescription drug cost calculator

 229. Pingback: aarp recommended canadian pharmacies

 230. Pingback: flonase nasal spray online pharmacy

 231. Pingback: best canadian online pharmacies 2020

 232. Pingback: garcinia cambogia caps over the counter

 233. Pingback: geodon generic

 234. Pingback: why did trump take hydroxychloroquine

 235. Pingback: cheap hyzaar 12,5 mg

 236. Pingback: custom essays usa

 237. Pingback: imdur tablet

 238. Pingback: cialis for sale

 239. Pingback: what is tadalafil used for

 240. Pingback: imitrex 100mg generic

 241. Pingback: imodium 2 mg medication

 242. Pingback: read review

 243. Pingback: womens viagra

 244. Pingback: read the full info here

 245. Pingback: cheapest imuran

 246. Pingback: cialis soft 20 mg

 247. Pingback: indocin united states

 248. Pingback: order lamisil 250 mg

 249. Pingback: prednisone 5 mg for dogs

 250. Pingback: cheap levaquin 750mg

 251. Pingback: cheapest lopid

 252. Pingback: lopressor 25mg tablet

 253. Pingback: luvox 50 mg no prescription

 254. Pingback: macrobid 50mg australia

 255. Pingback: healthy man viagra

 256. Pingback: meclizine for sale

 257. Pingback: cheap drugs online

 258. Pingback: mestinon without a prescription

 259. Pingback: micardis for sale

 260. Pingback: how to buy mobic

 261. Pingback: generic viagra online

 262. Pingback: motrin 200mg over the counter

 263. Pingback: cheap generic viagra free shipping

 264. Pingback: can women take dapoxetine for men

 265. Pingback: nortriptyline without a doctor prescription

 266. Pingback: cialis dosage strengths

 267. Pingback: where to buy periactin 4 mg

 268. Pingback: viagra

 269. Pingback: phenergan 25mg medication

 270. Pingback: plaquenil for sale

 271. Pingback: which is better cialis or levitra

 272. Pingback: prednisolone 10 mg coupon

 273. Pingback: cost of prevacid 30mg

 274. Pingback: coupon for hydroxychloroquine

 275. Pingback: prilosec without a prescription

 276. Pingback: proair inhaler over the counter

 277. Pingback: procardia 30 mg pills

 278. Pingback: proscar 5mg united kingdom

 279. Pingback: protonix united kingdom

 280. Pingback: buy viagra usa

 281. Pingback: provigil united kingdom

 282. Pingback: cheapest pulmicort

 283. Pingback: coupon for vidalista 5 mg

 284. Pingback: pyridium 200 mg prices

 285. Pingback: cheapest reglan 10mg

 286. Pingback: remeron usa

 287. Pingback: retin-a cream 0.05% no prescription

 288. Pingback: cost of revatio

 289. Pingback: risperdal canada

 290. Pingback: robaxin 500 mg canada

 291. Pingback: vidalista from china

 292. Pingback: rogaine united states

 293. Pingback: seroquel without a doctor prescription

 294. Pingback: singulair tablet

 295. Pingback: skelaxin 400mg no prescription

 296. Pingback: spiriva without a doctor prescription

 297. Pingback: cheapest tenormin 100 mg

 298. Pingback: thorazine 50 mg uk

 299. Pingback: is plaquenil prescribed for fibromyalgia

 300. Pingback: toprol 100 mg otc

 301. Pingback: tricor 160mg price

 302. Pingback: valtrex cheap

 303. Pingback: vantin 100mg australia

 304. Pingback: verapamil purchase

 305. Pingback: voltaren 100 mg pharmacy

 306. Pingback: viagra brands

 307. Pingback: how to purchase wellbutrin 150 mg

 308. Pingback: buy generic cialis in usa

 309. Pingback: zanaflex otc

 310. Pingback: where can i buy zestril

 311. Pingback: hop over to this website

 312. Pingback: zocor 5 mg medication

 313. Pingback: zovirax medication

 314. Pingback: buying generic viagra online

 315. Pingback: order zyloprim 300 mg

 316. Pingback: where can i buy zyprexa 20mg

 317. Pingback: zyvox cost

 318. Pingback: sildenafil uk

 319. Pingback: how to buy tadalafil

 320. Pingback: cefixime generic

 321. Pingback: furosemide prices

 322. Pingback: cheap escitalopram 5mg

 323. Pingback: aripiprazole 15mg cost

 324. Pingback: how to buy pioglitazone

 325. Pingback: spironolactone pills

 326. Pingback: fexofenadine 180mg nz

 327. Pingback: glimepiride 4mg nz

 328. Pingback: meclizine united states

 329. Pingback: where to buy leflunomide 10 mg

 330. Pingback: where can i buy atomoxetine 18mg

 331. Pingback: donepezil without a doctor prescription

 332. Pingback: anastrozole 1mg tablet

 333. Pingback: irbesartan tablet

 334. Pingback: dutasteride otc

 335. Pingback: olmesartan 20 mg tablets

 336. Pingback: buspirone 5 mg canada

 337. Pingback: clonidine 0.1 mg united kingdom

 338. Pingback: cefuroxime 125 mg generic

 339. Pingback: citalopram 10mg usa

 340. Pingback: cialis with dapoxetine overnite

 341. Pingback: overnight cialis with dapoxetine

 342. Pingback: cephalexin online

 343. Pingback: cost of ciprofloxacin 1000mg

 344. Pingback: special sales on cialis

 345. Pingback: clindamycin without a doctor prescription

 346. Pingback: herb viagra for sale

 347. Pingback: price of cialis for daily use

 348. Pingback: clozapine canada

 349. Pingback: prochlorperazine 5 mg nz

 350. Pingback: carvedilol prices

 351. Pingback: can i buy cialis in malaysia

 352. Pingback: warfarin cheap

 353. Pingback: viagra risks and side effects

 354. Pingback: buy ivermectin without seeing doctor

 355. Pingback: rosuvastatin 20mg australia

 356. Pingback: desmopressin 0.1mg online

 357. Pingback: divalproex generic

 358. Pingback: trazodone uk

 359. Pingback: cheapest acetazolamide 250 mg

 360. Pingback: generic cialis for sale

 361. Pingback: fluconazole 50mg prices

 362. Pingback: phenytoin without prescription

 363. Pingback: oxybutynin 5 mg tablets

 364. Pingback: cost of doxycycline 100mg

 365. Pingback: bisacodyl online pharmacy

 366. Pingback: what is the most trusted website to buy viagra over the counter

 367. Pingback: venlafaxine 75mg uk

 368. Pingback: cheap amitriptyline 25mg

 369. Pingback: online pharmacy generic cialis

 370. Pingback: how to buy permethrin 30g

 371. Pingback: where to buy cialis usa ship

 372. Pingback: 141genericExare

 373. Pingback: erythromycin without prescription

 374. Pingback: wwamemiz

 375. Pingback: estradiol without a prescription

 376. Pingback: etodolac 300 mg without prescription

 377. Pingback: tamsulosinmg pills

 378. Pingback: zithromax interactions with other medications

 379. Pingback: ylnpcfsg

 380. Pingback: hydroxychloroquine france

 381. Pingback: fluticasone mcg cost

 382. Pingback: alendronate 70mg online

 383. Pingback: how many times a week can you take tadalafil

 384. Pingback: where can i find viagra

 385. Pingback: how to increase the effects of viagra

 386. Pingback: nitrofurantoin 100mg generic

 387. Pingback: cialis welke dosering

 388. Pingback: wat als een vrouw viagra gebruikt

 389. Pingback: how many days does oral ivermectin stay in the body

 390. Pingback: what is zithromax 500mg iv used for

 391. Pingback: glipizide 10mg pills

 392. Pingback: buy cialis online us pharmacy

 393. Pingback: buy viagra in san diego

 394. Pingback: viagra cialis levitra comparison chart

 395. Pingback: how to buy isosorbide 30 mg

 396. Pingback: sumatriptan united states

 397. Pingback: cialis diario precio

 398. Pingback: online viagra

 399. Pingback: cheap azathioprine 50 mg

 400. Pingback: propranolol medication

 401. Pingback: best price viagra

 402. Pingback: viagra generico espaГ±a

 403. Pingback: online prescriptions for tadalafil

 404. Pingback: cheap essay writing service

 405. Pingback: how do i write a research paper

 406. Pingback: i cant write my essay

 407. Pingback: essay writer help

 408. Pingback: business ethics essay structure

 409. Pingback: tadalafil prices at walmart

 410. Pingback: hydroxychloroquine 200 mg price

 411. Pingback: lamotrigine 25 mg tablets

 412. Pingback: terbinafine for sale

 413. Pingback: sildenafil 200mg dose effect

 414. Pingback: levothyroxine mcg australia

 415. Pingback: Google

 416. Pingback: atorvastatin tablets

 417. Pingback: walmart generic cialis price

 418. Pingback: cheapest gemfibrozil 300mg

 419. Pingback: how to purchase metoprolol 100 mg

 420. Pingback: clotrimazole pills

 421. Pingback: metoclopramide 10 mg without a prescription

 422. Pingback: where to buy cialis

 423. Pingback: psilocybe cubensis grow kit usa

 424. Pingback: MAGIC MUSHROOM GROW KIT

 425. Pingback: https://trippydelics.ca

 426. Pingback: cheap canadian pharmacy cialis

 427. Pingback: where to get viagra over the counter

 428. Pingback: cheap tadalafil pills online

 429. Pingback: click here

 430. Pingback: vidalista 80mg black

 431. Pingback: PC hilfe wald

 432. Pingback: Herbal incense

 433. Pingback: Herbal incense

 434. Pingback: online drugstore cialis

 435. Pingback: canadian pharmacy cialis for daily use

 436. Pingback: Electronics

 437. Pingback: buy guns online fl

 438. Pingback: Canada Pharmacy

 439. Pingback: how to buy cialis online without prescription

 440. Pingback: online pharmacies canada

 441. Pingback: vidalista 40 mg for sale

 442. Pingback: Buy THC Oil online Europe

 443. Pingback: high cube shipping container

 444. Pingback: copper earrings

 445. Pingback: hydroxychloroquine cure covid

 446. Pingback: virtual card buy

 447. Pingback: online pharmacies canada

 448. Pingback: buy vidalista online without prescription

 449. Pingback: cialis 20mg lowest price

 450. Pingback: Services

 451. Pingback: glock

 452. Pingback: Buy Crack Cocaine online

 453. Pingback: 샌즈카지노

 454. Pingback: 메리트카지노

 455. Pingback: tadalafil 5 mg side effects

 456. Pingback: ampicillin vs amoxicillin

 457. Pingback: 우리카지노

 458. Pingback: 퍼스트카지노

 459. Pingback: Vidalista 40mg

 460. Pingback: how long do shrooms stay in your system

 461. Pingback: siamese kittens for sale near me

 462. Pingback: End Of Tenancy Cleaning Battersea

 463. Pingback: buy cheap cialis from india

 464. Pingback: Guns for sale

 465. Pingback: SEO Services Afghanistan

 466. Pingback: metformin prices canada

 467. Pingback: where is hydroxychloroquine manufactured

 468. Pingback: Containers for sale

 469. Pingback: buy Instagram followers

 470. Pingback: finasteride hair loss

 471. Pingback: viagra soft tab

 472. Pingback: buy propecia uk

 473. Pingback: generic for keflex 500 mg

 474. Pingback: oral acyclovir for cold sores

 475. Pingback: Dmt for sale

 476. Pingback: cost of furosemide 40mg

 477. Pingback: shipping container

 478. Pingback: п»їerectile dysfunction medication

 479. Pingback: lancet retracts hydroxychloroquine study

 480. Pingback: buy cbd hemp flowers in Europe

 481. Pingback: Black Latex Gloves

 482. Pingback: mopeds for sale

 483. Pingback: adhd meds for sale online

 484. Pingback: aka ms remoteconnect

 485. Pingback: mexico pharmacy order online

 486. Pingback: SEO Nanaimo

 487. Pingback: PHANTOM COOKIES FRIENDLY FARMS

 488. Pingback: buy cialis rush

 489. Pingback: mp3juice.blue

 490. Pingback: amoxicillin 250mg dosage chart

 491. Pingback: strap on vibrator

 492. Pingback: generic sildenafil coupons

 493. Pingback: cialis 800 mg

 494. Pingback: where to get hydroxychloroquine

 495. Pingback: CARGO HOLIDAYS

 496. Pingback: service in canada

 497. Pingback: hydroxychloroquine manufacturer india

 498. Pingback: chloroquine vs hydroxychloroquine

 499. Pingback: tinder plus code free

 500. Pingback: T-3000

 501. Pingback: visit website

 502. Pingback: vibrators for women

 503. Pingback: does tinder still work

 504. Pingback: xs sights for sale

 505. Pingback: can i buy lisinopril online

 506. Pingback: lovoo gutscheincode 2019

 507. Pingback: dating site totally free

 508. Pingback: can you take cialis daily

 509. Pingback: best generic cialis prices

 510. Pingback: freedatingfreetst.com

 511. Pingback: freeadultdatingusus.com

 512. Pingback: world best pharmacy online store reviews

 513. Pingback: cialis recreational use

 514. Pingback: best drugstore setting spray

 515. Pingback: cialis recreational use forum

 516. Pingback: buy cialis insurancecialis online without prescription

 517. Pingback: sex toys

 518. Pingback: bondage gear

 519. Pingback: canada cialis online

 520. Pingback: נערות ליווי בחיפה

 521. Pingback: realistic squirting dildo

 522. Pingback: mobile homes for sale in westmoreland county pa

 523. Pingback: Russian sks for sale

 524. Pingback: cialis for daily use

 525. Pingback: anal butt plug

 526. Pingback: best realistic dildos

 527. Pingback: Glock 17 gen 5 for sale

 528. Pingback: pendik eskort

 529. Pingback: mens ed pills

 530. Pingback: pharmacy in canada

 531. Pingback: slot online

 532. Pingback: electric motorcycle

 533. Pingback: sex toy myths and facts

 534. Pingback: valtrex over counter

 535. Pingback: anal training toys

 536. Pingback: Google

 537. Pingback: Gun Shops near me

 538. Pingback: natural ed remedies

 539. Pingback: vibrating strapless dildo

 540. Pingback: sex toy review

 541. Pingback: g-spot vibrator

 542. Pingback: g spot sex toy

 543. Pingback: Monster Bash Pinball Machine by Williams

 544. Pingback: whole skinned alligator for sale

 545. Pingback: Weed Wax

 546. Pingback: GOLDEN RETRIEVER PUPPIES FOR SALE

 547. Pingback: PARROTS FOR SALE

 548. Pingback: Buy Weed Online

 549. Pingback: buy generic 100mg viagra online

 550. Pingback: Gladiatus Server 9 Login

 551. Pingback: software review

 552. Pingback: FLOUR MILL

 553. Pingback: who is cory booker dating

 554. Pingback: alternatives to viagra

 555. Pingback: online generic viagra

 556. Pingback: buy kratom

 557. Pingback: buy real Instagram likes

 558. Pingback: kratom for sale

 559. Pingback: best delta 8

 560. Pingback: Dating online

 561. Pingback: buy Instagram likes

 562. Pingback: best delta 8 THC vape cartridges

 563. Pingback: phone repair 92691

 564. Pingback: best delta 8 thc gummies

 565. Pingback: big dildo

 566. Pingback: tides today at tides.today

 567. Pingback: what do you eat on keto diet

 568. Pingback: clonidine hcl 1 mg

 569. Pingback: Health Trade License Delhi

 570. Pingback: finasteride results

 571. Pingback: carvedilol tablet

 572. Pingback: new ed treatments

 573. Pingback: strapon dildo

 574. Pingback: cialis 50mg price

 575. Pingback: viagra without a doctor prescription

 576. Pingback: Delta 8

 577. Pingback: cbd gummies for sale

 578. Pingback: buy delta 8 online

 579. Pingback: the best ed pills

 580. Pingback: buy legal weed

 581. Pingback: ivermectin 8 mg

 582. Pingback: bachelor's degree

 583. Pingback: stromectol price in india

 584. Pingback: cephalexin dose

 585. Pingback: makeup tutorial using sex toys

 586. Pingback: best male stroker

 587. Pingback: powerful vibrator

 588. Pingback: vibrating cock ring

 589. Pingback: BUY RUNTZ WEED ONLINE

 590. Pingback: plaquenil 400 mg daily cost

 591. Pingback: dispensaries near me

 592. Pingback: buy weed online

 593. Pingback: buy weed

 594. Pingback: weed near me

 595. Pingback: tadalafil 5 mg coupon

 596. Pingback: weed

 597. Pingback: weed near me

 598. Pingback: buy tiktok followers

 599. Pingback: how long do shrooms stay in your system

 600. Pingback: kimber k6s dcr for sale

 601. Pingback: Ruger Ammo and Magazines for sale.

 602. Pingback: live resin carts for sale australia

 603. Pingback: ruger guns for sale

 604. Pingback: professional movers

 605. Pingback: homemade viagra

 606. Pingback: ivermectin 10 ml

 607. Pingback: Investor obligasi

 608. Pingback: Glock Guns for sale

 609. Pingback: Takeout Parksville

 610. Pingback: MUT

 611. Pingback: stromectol xr

 612. Pingback: canadian drugstore online

 613. Pingback: MILF Porn Land

 614. Pingback: istanbul eskort bayan

 615. Pingback: istanbul eskort bayan

 616. Pingback: Roofing Services

 617. Pingback: what is the best ed drug

 618. Pingback: pharmacy in canada

 619. Pingback: Sig P229

 620. Pingback: used captain beds for sale

 621. Pingback: Thc Oil Carts

 622. Pingback: Chinchilla For Sale

 623. Pingback: 50 beowulf ammo

 624. Pingback: Stairmaster

 625. Pingback: dungeness crab for sale

 626. Pingback: viagra over the counter

 627. Pingback: how to lose belly fat

 628. Pingback: priligy price in usa

 629. Pingback: buy cialis insurance

 630. Pingback: lowes shed

 631. Pingback: canadian tadalafil online

 632. Pingback: cialis free trial

 633. Pingback: adam and eve coupon code

 634. Pingback: laser hair removal cost

 635. Pingback: learn more

 636. Pingback: latest technology

 637. Pingback: HBCU Coin

 638. Pingback: Guns For Sale Online

 639. Pingback: juul pods cucumber

 640. Pingback: Canada pharmacy

 641. Pingback: معرفة هوية المتصل

 642. Pingback: gushers weed strain

 643. Pingback: glo carts flavors

 644. Pingback: sildenafil tablets 5mg

 645. Pingback: Ruger Guns For Sale Online

 646. Pingback: plaquenil in australia

 647. Pingback: canada pharmacy

 648. Pingback: spiritual healing

Scroll To Top