Xem nhanh
Home / Tin Tức / Đại Giới Đàn Từ Phong Tỉnh Bến Tre
Đại Giới Đàn Từ Phong Tỉnh Bến Tre

Đại Giới Đàn Từ Phong Tỉnh Bến Tre

Thông Báo

Tổ Chức Đại Giới Đàn Từ Phong Tỉnh Bến Tre

Sau đây là thông báo của BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Đại giới đàn Từ Phong PL.2561 – DL.2018, rất mong được Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, Trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh động viên khuyến khích giới tử đủ điều kiện phát nguyện lảnh thọ giới pháp tu học, trở về tham dự đăng đàn truyền giới do BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức.

THÔNG BÁO

v/v T Chức Đại Giới Đàn Từ Phong PL.2561 – DL.2018

—–o0o—–

Kính gửi: – Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh/thành.

                              – Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện. Thị hội, thành hội

     – Tăng Ni trụ trì các tự viện trực thuộc tỉnh Bến Tre

–  Căn cứ Công văn số 031 /CV.HĐTS ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, v/v cho phép Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Đại giới đàn Từ Phong 2018.

–  Căn cứ kết quả phiên họp Ban trị sự và Ban tổ chức giới đàn ngày 10 tháng 12 năm 2017 nhằm triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Từ Phong PL 2561 số 09/KH-BTS ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre.

    Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre thông báo:

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN:
 2. Thời gian:

   Tiến hành 04 (bốn) ngày từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 4 năm 2018 (Nhằm ngày 08 – 09-10-11 tháng 3  năm Mậu Tuất).

 1. Địa điểm:

            + Giới đàn Tăng: chùa Viên Minh,  phường 2, Tp.Bến Tre.

+ Giới đàn Ni: chùa Bạch Vân, phường 6, TP.Bến Tre.

 1. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:
 2. Về mặt Giáo hội:

a/ Đối với giới tử trong tỉnh Bến Tre thực hiện quy định tại điều  34 và 35 Chương VII Nội quy Ban Tăng sự trung ương GHPGVN như sau:

+ Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất 2 năm.

– Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung hoc hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

+ Thọ giới Sa di, Sa di Ni phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 16 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Xuất gia tu học ít nhất 2 năm , tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.

– Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

+ Thọ giới Thức xoa ma na phải đủ tiêu chuẩn:

– Tuổi đời từ 18 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

– Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất 2 năm.

– Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phố thông cơ sở hoặc tương đương.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

b/ Đối với giới tử ngoài tỉnh ngoài việc thực hiện quy định tại điều 34 và 35, còn phải thực hiện quy định tại điều 36 Chương VII Nội quy Ban Tăng sự trung ương: phải được sự chấp thuận của Ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh, Chánh quyền nơi đi và nơi đến.

 1. Về mặt Nhà nước:

Việc thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni. Thức xoa ma na. Sa di, Sa di Ni. phải được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và  Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

III.  HỒ SƠ GIỚI TỬ:

 1. Hồ sơ giới tử gồm có:

+ 03 đơn xin phát nguyện thọ giới có ý kiến chấp thuận bổn sư hoặc y chỉ sư, ý kiến chấp thuận của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện (giới tử trong tỉnh; ý kiến giới thiệu của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

+ 03 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

+ 03 bản sao đơn xin xuất gia đối với giới tử thọ giới Sa di, Sa di Ni.

+ 03 bản sao chứng điệp thọ giới Sa di đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo.

+ 03 bản sao chứng điệp thọ giới Thức xoa ma na đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo Ni.

+ 03 bản sao chứng điệp Sa di Ni đối với giới tử thọ giới Thức xoa ma na.

+ 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương có thị thực đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni dưới 30 tuổi tính theo khai sanh.

+ 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương có thị lực đối với tử thọ giới Sa di. Sa di Ni, Thức xoa ma na dưới 30 tuổi tính theo khai sanh.

+ 04 tấm ảnh màu (3×4)

 1. Phát hồ sơ:

+ thời gian:  kể từ ngày ra thông báo này.

+ Địa điểm:

– Giới tử ngoài tỉnh liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, hoặc liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban trị sự GHPGVN huyện mà mình hiện đang đăng ký sinh hoạt tu học trong danh bạ Tăng Ni (nếu có).

– Riêng giới tử là Tăng Ni sinh Trường trung cấp Phật học tỉnh Bến tre liên hệ nhận hồ sơ giới tử tại Văn phòng Ban giám hiệu, đơn xin thọ giới do Ban giám hiệu giới thiệu thay bổn sư/ y chỉ sư có xác nhận của BTS, sơ yếu lích lịch của các giới tử này do BGH xác nhận.

– Giởi tử có thể tải hồ sơ về từ www.phatgiaotinhbentre.vn

 1. Thu hồ sơ:

Giới tử trong tỉnh nộp hồ sơ tại văn phòng BTS huyện/ thành phố mình tu học, khi nộp mỗi một bộ hồ sơ đóng góp 100.000đ (một trăm nghìn đồng) cho Ban tổ chức giới đàn, hạn chót là hết ngày 16 tháng 4 năm 2018 để ban thường trực Ban trị sự duyệt xét phân loại giới tử.

Hồ sơ giới tử ngoài tỉnh nộp tại Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, khi nộp mỗi bộ hồ sơ đóng góp 100.000đ (một trăm nghìn đồng) hạn cuối là hết ngày 16 tháng 4 năm 2016.

 1. KHẢO HẠCH:

– Nội dung khảo hạch theo đề cương ôn thi của Ban tổ chức (đính kèm đề cương)

– Phải thuộc và hiểu nghĩa hai thời công phu.

– Phải thuộc và hiểu nghĩa 4 quyển luật trường hàng.

– Thời gian khảo hạch quy định tại chương trình của đàn giới: 07 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 04 năm 2018 (ngày 09 tháng 03 năm Mậu Tuất).

V.MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIỚI TỬ:

– Giới tử phải có mặt tại đàn giới vào buổi sáng ngày 23 tháng 04 năm 2018 (nhằm ngày 08 tháng 3 năm Bính Thân) để chuẩn bị các thủ tục nhập đàn giới như xem danh sách được thọ giới, nhận phiếu báo danh…

– Trong thời gian 4 ngày từ 23 đến 26 tháng 4 năm 2018 (tức ngày  08 đến ngày 11 tháng 3 năm Mậu Tuất ) diễn ra đàn giới, giới tử không được vắng mặt, không được phép của Ban tổ chức, giới tử không được tự ý rời khỏi giới đàn, nếu vi phạm thì không còn là giới tử tại đàn giới.

– Đem theo đồ dùng cá nhân, y hậu, tọa cụ, bình bát, đãy lượt nước tùy theo giới mình xin lãnh thọ. Y hậu hay lễ phục phải đúng theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự.

 1. ĐÓNG GÓP CÚNG DƯỜNG:

Ban tổ chức kêu gọi sự hiệp lực nhiệt tình ủng hộ của Chư tôn đức Tăng Ni, các tự viện, quý Phật tử và nhất là các tự viện có giới tử xin thọ giới.

Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện/ thành hội trong tỉnh tích cực vận động sự ủng hộ tịnh tài tịnh phẩm cho Ban tổ chức đàn giới thành tựu một sự kiện Phật sự quan trọng này.

Trên đây là thông báo của Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Đại giới đàn Từ Phong PL.2561 – DL.2018, rất mong được Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, Trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh động viên khuyến khích giới tử đủ điều kiện phát nguyện lảnh thọ giới pháp tu học, trở về tham dự đăng đàn truyền giới do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức.

Kính chúc quý Ban, Chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng chư vị giới tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý

   

About templevh

224 comments

 1. Pingback: Canadian generic viagra

 2. Pingback: buy cialis canada

 3. Pingback: buy generic cialis

 4. Pingback: buy amoxicillin 500 mg from canada

 5. Pingback: Canadian pharmacy viagra

 6. Pingback: lowest price silidenifil

 7. Pingback: 20 mg cialis

 8. Pingback: buy ciprofloxacin

 9. Pingback: price of cialis

 10. Pingback: viagra in action

 11. Pingback: when does cialis go generic

 12. Pingback: cialis daily cost

 13. Pingback: discount viagra online

 14. Pingback: viagra generic

 15. Pingback: viagra online canada pharmacy

 16. Pingback: top ed pills

 17. Pingback: buying ed pills online

 18. Pingback: cheap erectile dysfunction pills

 19. Pingback: viagra for women

 20. Pingback: hydroxychloroquine over the counter usa

 21. Pingback: cvs pharmacy

 22. Pingback: cvs pharmacy

 23. Pingback: best online pharmacy

 24. Pingback: Real cialis online

 25. Pingback: cialis mastercard

 26. Pingback: vardenafil 10mg

 27. Pingback: vardenafil 20 mg

 28. Pingback: levitra vardenafil

 29. Pingback: casino online real money

 30. Pingback: viagra without the prescription judpharm

 31. Pingback: hard rock casino online

 32. Pingback: cheapest viagra

 33. Pingback: san manuel casino online

 34. Pingback: real money online casino

 35. Pingback: cialis generic cialis

 36. Pingback: canadian parmacy viagra 100mg

 37. Pingback: cash loan

 38. Pingback: www.cialis.com

 39. Pingback: loans online

 40. Pingback: online payday loans

 41. Pingback: viagra pills

 42. Pingback: generic cialis

 43. Pingback: best real money casinos

 44. Pingback: best real money online casinos

 45. Pingback: canadian generic viagra online

 46. Pingback: generic for cialis

 47. Pingback: steven

 48. Pingback: craps game for imac

 49. Pingback: Best Online Casinos 2020

 50. Pingback: cialis internet

 51. Pingback: half a 100mg viagra

 52. Pingback: cialis 5 mg

 53. Pingback: generic for cialis

 54. Pingback: what is viagra

 55. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 56. Pingback: slots real money

 57. Pingback: online casino

 58. Pingback: casino slot

 59. Pingback: online casino games real money

 60. Pingback: cheapest generic viagra

 61. Pingback: online pharmacy viagra

 62. Pingback: viagra pills

 63. Pingback: canadian pharmacy king

 64. Pingback: where to buy viagra online

 65. Pingback: cialis tadalafil

 66. Pingback: buy viagra pills

 67. Pingback: viagra buy

 68. Pingback: viagra pill

 69. Pingback: buy cialis online safely

 70. Pingback: viagra generic

 71. Pingback: generic tadalafil

 72. Pingback: viagra pills for sale

 73. Pingback: generic cialis 20mg

 74. Pingback: online casinos

 75. Pingback: rivers casino

 76. Pingback: buy viagra in mexico

 77. Pingback: viagra without doctor prescription

 78. Pingback: buy viagra or cialis online

 79. Pingback: viagra generic

 80. Pingback: http://cialistodo.com

 81. Pingback: buy viagra with prescription online

 82. Pingback: viagraeiu.com

 83. Pingback: generic cialis prices

 84. Pingback: Viagra 200 mg tablets

 85. Pingback: www.stdstory.com

 86. Pingback: Viagra 150mg pharmacy

 87. Pingback: Viagra 50 mg canada

 88. Pingback: buy hydroxychloroquine

 89. Pingback: Viagra 150mg prices

 90. Pingback: buy viagra online

 91. Pingback: http://grassfed.us/

 92. Pingback: Viagra 120 mg without a prescription

 93. Pingback: how to purchase Cialis 80mg

 94. Pingback: Cialis 10mg tablet

 95. Pingback: Cialis 10 mg uk

 96. Pingback: viagra without doctor prescription

 97. Pingback: Cialis 10 mg price

 98. Pingback: viagra coupons

 99. Pingback: viagra alternative

 100. Pingback: buy cialis

 101. Pingback: www.azhydroxychloroquine.com

 102. Pingback: cleckleyfloors.com

 103. Pingback: lm360.us

 104. Pingback: cost of levitra 40mg

 105. Pingback: buszcentrum.com

 106. Pingback: viagra price

 107. Pingback: viagra alternative

 108. Pingback: viagra prescription

 109. Pingback: cialis generic

 110. Pingback: strattera 10 mg pharmacy

 111. Pingback: taking too much viagra

 112. Pingback: arimidex 1 mg without prescription

 113. Pingback: discount cialis canada

 114. Pingback: viagra ciais

 115. Pingback: baclofen 10 mg uk

 116. Pingback: https://keflex.webbfenix.com/

 117. Pingback: rx trust pharm

 118. Pingback: india cialis

 119. Pingback: cialis multiple attempts

 120. Pingback: sildenafil dosage

 121. Pingback: order real viagra

 122. Pingback: buy cialis online

 123. Pingback: catapres online pharmacy

 124. Pingback: ceclor cheap

 125. Pingback: ceftin without a doctor prescription

 126. Pingback: celebrex 200 mg pharmacy

 127. Pingback: plaquenil cvs

 128. Pingback: celexa pharmacy

 129. Pingback: cost of cephalexin 500mg

 130. Pingback: rxtrust pharm

 131. Pingback: cipro 500mg usa

 132. Pingback: how to buy claritin

 133. Pingback: slot games online

 134. Pingback: online casino gambling

 135. Pingback: online gambling

 136. Pingback: slots real money

 137. Pingback: doubleu casino

 138. Pingback: san manuel casino online

 139. Pingback: casino slot games

 140. Pingback: casino slot

 141. Pingback: gambling games

 142. Pingback: real money casino online

 143. Pingback: e insurance auto

 144. Pingback: insurance auto

 145. Pingback: car insurance quotes comparison sites

 146. Pingback: viagra for sale at boots

 147. Pingback: insurance quote car

 148. Pingback: generic lumigan availability

 149. Pingback: viking insurance for car

 150. Pingback: car insurance policy

 151. Pingback: cheap car insurance quotes in michigan

 152. Pingback: geico car insurance

 153. Pingback: viagra 25mg

 154. Pingback: mexico car insurance

 155. Pingback: access car insurance

 156. Pingback: personal loans florida

 157. Pingback: payday loans lenders

 158. Pingback: online payday loans florida

 159. Pingback: online installment loans for bad credit

 160. Pingback: quick loans online no credit check

 161. Pingback: check cashing near me

 162. Pingback: Generic viagra

 163. Pingback: usa personal loans

 164. Pingback: cbd hemp oil uses for health

 165. Pingback: cbd hemp oil benefits for pets

 166. Pingback: best full spectrum cbd oil

 167. Pingback: ivermectin 1% amazon

 168. Pingback: viagra master card

 169. Pingback: cbd hemp oil capsules

 170. Pingback: cbd oil and anxiety

 171. Pingback: where to buy pure organic cbd oil

 172. Pingback: sex viagra

 173. Pingback: what hapens if a woman takes viagra

 174. Pingback: cbd oil for pets

 175. Pingback: cbd oil for dogs

 176. Pingback: middle school homework

 177. Pingback: generic viagra in united states

 178. Pingback: essay writing services reviews

 179. Pingback: effectiveness of hydroxychloroquine

 180. Pingback: homework for pre k

 181. Pingback: essay paper writing services

 182. Pingback: vidalista 40 mg canada

 183. Pingback: essay writing service canada

 184. Pingback: write an essay

 185. Pingback: assignment helpers

 186. Pingback: buy essay cheap

 187. Pingback: custom essay writing services

 188. Pingback: mba essay writing services

 189. Pingback: cleocin 300 mg without a doctor prescription

 190. Pingback: clomid 25mg australia

 191. Pingback: clonidine 0,1mg australia

 192. Pingback: Brand name viagra

 193. Pingback: clozaril 100 mg for sale

 194. Pingback: order colchicine 0,5 mg

 195. Pingback: order symbicort inhaler 160/4,5mcg

 196. Pingback: Buy viagra in canada

 197. Pingback: cheap combivent

 198. Pingback: order coreg 6,25 mg

 199. Pingback: cialis

 200. Pingback: compazine cheap

 201. Pingback: viagra sublingual viagra

 202. Pingback: generic viagra overnight shipping

 203. Pingback: cheap cozaar

 204. Pingback: crestor 5 mg cheap

 205. Pingback: tamoxifen for sale

 206. Pingback: write my essay help

 207. Pingback: cymbalta without a prescription

 208. Pingback: best mba essay editing service

 209. Pingback: quality custom essays

 210. Pingback: dapsone 1000caps tablet

 211. Pingback: thesis advice

 212. Pingback: research paper to buy

 213. Pingback: ddavp usa

 214. Pingback: depakote 250 mg tablets

 215. Pingback: Buy viagra without rx

 216. Pingback: diamox canada

 217. Pingback: differin usa

 218. Pingback: is there generic ivermectin in usa

 219. Pingback: tadalafil dapoxetine reviews

 220. Pingback: diltiazem without a prescription

 221. Pingback: aurogra samples

 222. Pingback: cheapest elavil 10 mg

 223. Pingback: vidalista 2 mg

 224. Pingback: buy erythromycin

Scroll To Top