Xem nhanh
Home / Tin Tức / Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL. 2018
Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL. 2018

Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL. 2018

Thông Báo

BTS Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM đã có thông báo số 056/TB/BTS ra ngày 10 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh.

Thông báo nêu rõ, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX (2017-2022) và chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; Căn cứ điều 31-36 chương VII nội quy Ban Tăng sự Trung ương quy định về việc tổ chức Đại Giới Đàn;  Thực hiện inh thần phiên họp, ngày 26/02/2018, của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh về việc triển khai công tác tổ chức Đại Giới đàn TRÍ TỊNH PL. 2561 – DL. 2018 của GHPGVN Thành phố; Nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni Thành phố có đầy đủ Giới pháp trong việc tu học theo Luật Phật chế định, để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội; Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức Đại Giới đàn “TRÍ TỊNH” từ ngày 07 đến 12 tháng 5 năm 2018 (22 – 27/3/Mậu Tuất)

A. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:

1. Giới tử phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại TP.HCM.

2. Giới tử không có hộ khẩu tại Thành phố, nhưng là Tăng Ni sinh tại các Viện/Trường/Lớp Phật học tại Thành phố; hồ sơ thọ giới do Viện/Trường tiếp nhận (phải có ý kiến của Bổn sư, nếu Bổn sư viên tịch thì phải có ý kiến của Y chỉ sư) và chuyển về Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, từ ngày 02 – 10/4/2018 (17-25/02/Mậu Tuất).

3. Giới tử không có hộ khẩu, không là Tăng Ni sinh tại Thành phố; nếu có nhu cầu thọ giới phải được sự giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh/Thành (nơi giới tử tu học), và ý kiến đồng thuận của Bổn sư, nếu Bổn sư viên tịch thì phải có ý kiến đồng thuận của Y chỉ sư .

4. Giới tử xin thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni phải hội đủ các quy định theo Điều 34, Chương VII – Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

a. Tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi (tính theo khai sanh).

b. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất là 02 năm và đã được Trung ương GHPGVN cấp Chứng điệp thọ giới.

e. Có trình độ Trung cấp Phật học, phổ thông Trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.

f. Phải thuộc 4 quyển Luật Trường Hàng và nắm vững kiến thức của 04 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông.

g. Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

5. Giới tử xin thọ giới Sa di, Sa di ni,  phải hội đủ các quy định theo Điều 35, Chương VII – Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

a. Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên  (tính theo khai sinh).

b. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Đã tu học ít nhất là 02 năm, tính từ ngày cấp giấy Chứng nhận xuất gia.

e. Đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở, Sơ cấp Phật học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.

f. Phải thuộc 02 thời công phu và nắm vững kiến thức của 2 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của Hệ phái).

g. Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

6. Giới tử xin thọ giới Thức xoa ma na  phải hội đủ các quy định theo khoản b Điều 35, Chương VII – Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

a. Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

b. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 02 năm.

e. Đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở, Sơ cấp Phật học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30. .

f. Phải thuộc 02 thời công phu và nắm vững kiến thức của 2 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của Hệ phái).

g. Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

B. HỒ SƠ THỌ GIỚI:

1.  Đơn xin Thọ giới (theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM).

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM) có xác nhận mới nhất của Chính quyền địa phương.

3.  Bản photo (có thị thực) giấy Chứng nhận Xuất gia (nếu thọ Sa di, Sa di Ni).

4.  Bản photo (có thị thực) Chứng điệp thọ giới Sa di, Thức xoa do Trung ương Giáo hội cấp (nếu thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni).

5.  Bản photo (có thị thực) Chứng điệp thọ giới Sa di Ni do Trung ương Giáo hội cấp (nếu thọ giới Thức xoa ma na).

6.  Bản photo (có thị thực) Chứng chỉ hoặc Văn bằng cao nhất về Phật học và thế học.

7. Giấy khám sức khỏe.

8. 03 ảnh 2×3 (Ảnh chụp không quá 6 tháng, chụp chính diện, nền trắng).

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận/Huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN tại TP. HCM, Ban Điều hành lớp Cao/Trung cấp giảng sư, Ban Giám hiệu Trường Cao/Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các Lớp Sơ cấp Phật học, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện phổ biến, triển khai, và hướng dẫn rõ cho Giới tử được biết về thủ tục đăng ký thọ giới.

Hồ sơ xin thọ giới hoàn toàn miễn phí, Giới tử có thể in hồ sơ thọ giới từ trang web của GHPGVN TP.HCM (www.phatgiaotphcm.vn) hoặc nhận trực tiếp tại văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP. HCM (VIỆT NAM QUỐC TỰ – số 242-244 đường 3/2, P.12, Quận10, TP.HCM) vào giờ làm việc từ ngày 12/3/2018 (25/01/Mậu Tuất) đến hết ngày 31/3/2018 (15/02/Mậu Tuất). Sau khi hoàn tất, hồ sơ nộp tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện (Trưởng ban Tăng sự PG Quận/Huyện tiếp nhận). Quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện chịu trách nhiệm xem xét và hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của thông báo này (mỗi hồ sơ được để trong túi hồ sơ do Ban Tổ chức quy định; quý Ban Trị sự Phật giáo Quận/Huyện, Lãnh đạo các Viện/Trường/Lớp Phật học có trách nhiệm liên hệ văn phòng Ban Tăng sự PG Thành phố để nhận túi hồ sơ)

Sau khi tổng hợp hồ sơ xong, đề nghị quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện lập danh sách (theo mẫu) và đem hồ sơ đến nộp tại Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh. Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM chỉ nhận hồ sơ xin thọ giới trực tiếp từ quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện, Lãnh đạo các Viện/Trường/Lớp Phật học chuyển đến; không nhận hồ sơ cá nhân tự nộp (trừ những trường hợp các hồ sơ ngoài Thành phố). Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN Thành phố sẽ tiếp nhận hồ sơ thọ giới trong giờ hành chánh (từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30) từ ngày 02 – 10/4/2018 (nhằm 17 – 25/02/Mậu Tuất).

Thông báo do HT.Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM  ấn ký.

About templevh

243 comments

 1. Pingback: grow taller 4 idiots free

 2. Pingback: kevin hart net worth 2015

 3. Pingback: best cbd oil for pain

 4. Pingback: Ho Chi Minh City

 5. Pingback: Ho Chi Minh Attractions

 6. Pingback: Ho Chi Minh Tours

 7. Pingback: boobs

 8. Pingback: xanex

 9. Pingback: Kids Rides

 10. Pingback: hack pubg mobile taiappmod

 11. Pingback: hack pubg taiappmod

 12. Pingback: eskort

 13. Pingback: viagra

 14. Pingback: payday loans online

 15. Pingback: http://google.com.np/url?q=https://taiappmod.com

 16. Pingback: best cbd for pain

 17. Pingback: cannabidiol oil for pain

 18. Pingback: what is cbd

 19. Pingback: best cbd gummies

 20. Pingback: cbd gummies

 21. Pingback: cannabidiol oil

 22. Pingback: buy cbd oil

 23. Pingback: cbd oil for sale

 24. Pingback: cbd products

 25. Pingback: cbd

 26. Pingback: buy cannabidiol oil

 27. Pingback: pure cbd oil

 28. Pingback: royal cbd

 29. Pingback: cbd oil

 30. Pingback: best CBD oil for depression

 31. Pingback: matka

 32. Pingback: satta matka

 33. Pingback: 카지노게임

 34. Pingback: Kho Sim

 35. Pingback: where can i buy cbd oil

 36. Pingback: how long CBD oil lasts

 37. Pingback: best CBD oil

 38. Pingback: https://www.hmhb.org/buy-cbd-oil-near-me/

 39. Pingback: camel toe

 40. Pingback: hemp uses

 41. Pingback: cbd vape near me

 42. Pingback: cbd for pain relief

 43. Pingback: SMS Packages in Dubai

 44. Pingback: dubai seo marketing company

 45. Pingback: sanibroyeurshop

 46. Pingback: https://royalcbd.com/product/cbd-oil-2500mg/

 47. Pingback: https://royalcbd.com/product/cbd-oil-500mg/

 48. Pingback: broyeurwereld b.v.

 49. Pingback: broyeur kopen?

 50. Pingback: sanibroyeur

 51. Pingback: douchebakken

 52. Pingback: https://royalcbd.com/product/cbd-oil-250mg/

 53. Pingback: https://royalcbd.com/product/cbd-gummies-10mg/

 54. Pingback: https://royalcbd.com/product/cbd-gummies-25mg/

 55. Pingback: https://royalcbd.com/blog/

 56. Pingback: best CBD oil for anxiety

 57. Pingback: carte prepagate

 58. Pingback: best Royal CBD oil

 59. Pingback: Royal CBD oil

 60. Pingback: Royal CBD topical

 61. Pingback: buy CBD

 62. Pingback: Royal CBD roll on gel

 63. Pingback: Royal CBD capsules

 64. Pingback: CBD for sale

 65. Pingback: best CBD cream for pain

 66. Pingback: Royal CBD pills

 67. Pingback: full spectrum CBD oil

 68. Pingback: best CBD

 69. Pingback: Royal CBD products

 70. Pingback: CBD pills

 71. Pingback: best CBD pills

 72. Pingback: viagra online

 73. Pingback: ciprofloxacin 500mg antibiotics

 74. Pingback: albuterol inhaler generic prices

 75. Pingback: viagra for sale canadian

 76. Pingback: tadalafil without a doctor prescription

 77. Pingback: chloroquine 250mg

 78. Pingback: cbd oil for sale near me

 79. Pingback: how to use cbd oil

 80. Pingback: viagra online canada pharmacy

 81. Pingback: best CBD oil for sleep

 82. Pingback: simgiagoc

 83. Pingback: sim gia goc

 84. Pingback: tylenol walmart

 85. Pingback: cheap cialis

 86. Pingback: cheap viagra

 87. Pingback: cialis over the counter at walmart

 88. Pingback: viagra on line

 89. Pingback: levitra coupon

 90. Pingback: buy sildenafil

 91. Pingback: is a spoon a teaspoon

 92. Pingback: cialis canada

 93. Pingback: otc ed pills

 94. Pingback: erectile dysfunction medicines

 95. Pingback: buy amoxicilina 500 mg online

 96. Pingback: best CBD oils

 97. Pingback: CBD oils UK

 98. Pingback: Blessed CBD

 99. Pingback: CBD oils

 100. Pingback: buy CBD oils

 101. Pingback: female viagra pills

 102. Pingback: buy chloroquine online uk

 103. Pingback: best CBD oil UK

 104. Pingback: cheap erectile dysfunction

 105. Pingback: cost of tadalafil generic at walgreens

 106. Pingback: CBD oil for pain

 107. Pingback: best CBD oils UK

 108. Pingback: free instagram followers

 109. Pingback: buy cialis online

 110. Pingback: my response

 111. Pingback: their explanation

 112. Pingback: cialis tadalafil online

 113. Pingback: netflix free generator

 114. Pingback: free xbox live codes

 115. Pingback: google play codes

 116. Pingback: best online pharmacy

 117. Pingback: itunes gift card

 118. Pingback: pubg mobile hack

 119. Pingback: lords mobile cheats

 120. Pingback: hack king of avalon

 121. Pingback: summoners war hack

 122. Pingback: afk arena hack

 123. Pingback: last shelter survival cheats

 124. Pingback: hack star trek command

 125. Pingback: marvel strike force cheats

 126. Pingback: mafia city cheats

 127. Pingback: hotmail login account

 128. Pingback: see my website

 129. Pingback: click here

 130. Pingback: check this out

 131. Pingback: hack last shelter survival

 132. Pingback: king of avalon cheats

 133. Pingback: Buy cheap cialis

 134. Pingback: hack afk arena

 135. Pingback: free itunes gift card codes generator

 136. Pingback: free xbox gift card codes

 137. Pingback: free psn codes generator

 138. Pingback: free steam gift card codes

 139. Pingback: free v bucks

 140. Pingback: generic vardenafil online

 141. Pingback: vardenafil for sale

 142. Pingback: look at my site

 143. Pingback: casino online slots

 144. Pingback: free amazon codes

 145. Pingback: marele pescar

 146. Pingback: free itunes gift card

 147. Pingback: steam wallet codes generator

 148. Pingback: viagra online without prescriptions

 149. Pingback: buy cheap cialis

 150. Pingback: online gambling

 151. Pingback: canadian pharmacy viagra

 152. Pingback: best online casino for money

 153. Pingback: real casino online

 154. Pingback: cialis cheap cialis

 155. Pingback: payday advance

 156. Pingback: lumigan 0.01% prices

 157. Pingback: payday loans

 158. Pingback: Women Taking Steroids

 159. Pingback: Hard Men Store

 160. Pingback: Cutting Steroids for Weight Loss

 161. Pingback: phen375 results

 162. Pingback: Best Diet Pills

 163. Pingback: cash loan

 164. Pingback: testogen price

 165. Pingback: viagra cost

 166. Pingback: Top 10 Best Sellers Literature

 167. Pingback: Phenq and Jazzercise

 168. Pingback: Get the Best of Dr. Oz

 169. Pingback: buy cialis

 170. Pingback: best online casinos that payout

 171. Pingback: ocean casino online nj

 172. Pingback: generic viagra 20mg pills erections

 173. Pingback: cialis generic

 174. Pingback: casino gaming online

 175. Pingback: craps online fake money

 176. Pingback: buy cialis

 177. Pingback: slot machines

 178. Pingback: cialis to buy

 179. Pingback: buy cialis

 180. Pingback: cialis 5 mg

 181. Pingback: discount viagra without prescription

 182. Pingback: Astragalus Extract

 183. Pingback: cheap viagra

 184. Pingback: buy chloroquine phosphate

 185. Pingback: slots real money

 186. Pingback: real money casino online

 187. Pingback: 假借字指事字

 188. Pingback: buy backlinks cheap

 189. Pingback: Resurge review

 190. Pingback: doubleu casino

 191. Pingback: reviews of affiliate marketing tools

 192. Pingback: one funnel away challenge affiliate

 193. Pingback: legendary marketer affiliate review

 194. Pingback: alexander debelov

 195. Pingback: debelov

 196. Pingback: gordon ramsay masterclass

 197. Pingback: real money casino

 198. Pingback: gordon ramsay masterclass free

 199. Pingback: masterclass gordon ramsay review

 200. Pingback: gibt es schlaftabletten ohne rezept

 201. Pingback: garage door spring repair Los Angeles

 202. Pingback: liftmaster remote Los Angeles

 203. Pingback: stärkste rezeptfreie schlaftabletten

 204. Pingback: ohne rezept schlaftabletten

 205. Pingback: Shincheonji Church

 206. Pingback: viagra online pharmacy

 207. Pingback: business loan

 208. Pingback: Situs Poker Online Indonesia

 209. Pingback: marquee

 210. Pingback: Slot Indonesia

 211. Pingback: Joker123

 212. Pingback: natural viagra

 213. Pingback: purchase viagra

 214. Pingback: viagra alternative

 215. Pingback: modern garage doors Houston

 216. Pingback: liftmaster Houston

 217. Pingback: garage doors for sale Houston

 218. Pingback: cialis prices

 219. Pingback: can i buy viagra online

 220. Pingback: buy viagra new york

 221. Pingback: viagra generic

 222. Pingback: buy tadalafil

 223. Pingback: purchase viagra online

 224. Pingback: rolsteiger schoren

 225. Pingback: buy tadalafil online

 226. Pingback: how to buy viagra online

 227. Pingback: viagra for sale

 228. Pingback: cialis online reviews

 229. Pingback: casino online

 230. Pingback: real online casino

 231. Pingback: kadikoy escort

 232. Pingback: james

 233. Pingback: best rated mattress

 234. Pingback: sex

 235. Pingback: best mattress

 236. Pingback: Vacatures isolatiebranche

 237. Pingback: can you buy generic viagra over the counter

 238. Pingback: buy viagra cheap

 239. Pingback: can you buy viagra in england

 240. Pingback: cialis otc

 241. Pingback: viagra prescription

 242. Pingback: 491 visa australia

 243. Pingback: leadcart pro

Scroll To Top