Xem nhanh
Home / Phật Pháp / CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI
CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI

CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI

 

Tỳ Kheo Thích Minh Thông.

1/ – Thâu nhiếp vào Tăng:

Giới luậtyếu tố cần thiết để một Tỳ-kheo làm mô phạm cho trời người, bước đi trên con đường giải thoát được vững chãi. Giới luật không phải là điều kiện gượng ép hay bó buộchoàn toàn mang tính chất tự giác, tự phát nguyện thọ trì.

Thọ giới Tỳ-kheo là chính thức gia nhập Tăng số, là một thành viên ưu tú bước vào địa vị chúng trung tôn, một trong ba ngôi báu. Giới luật nghiêm cẩn tạo một môi trường an ổn vững vàng, bảo trì sự tồn tại của Tăng đoàn. Như thế gọi là nhiếp thủư Tăng (thâu nhiếp vào ngôi Tăng bảo, giữ gìn cho được vững bền).

2/ – Khiến Tăng hoan hỷ:

Hương thơm của giới phẩm bay khắp mười phương. Dù ngược chiều gió vẫn lan xa. Trong kiếp sống vô minh, giới luật cần thiết như đi đêm cần đèn đuốc. Tăng già được tô đậm nét uy nghiêm thuần nhã. Uy tín ngôi Tam-bảo được nâng lên. Tai nghe mắt thấy một pháp khí, lòng người đã mừng rỡ bao nhiêu huống chi được sống chung với các Thánh nhân, thật là một hạnh phúc hiếm có.

3/ – Khiến Tăng an vui:

Tục ngữ có câu : “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. Người xuất gia cắt ái từ thân, chung sống với các bạn đồng lý tưởng. Lỡ một Tỳ-kheo bị phiền não chế ngự, ba nghiệp theo ma. Phật bắt buộc cả đại chúng phải răn nhắc, khuyến tấn, dạy sám hối. Một người không thanh tịnh, cả chúng không được bố tát. Nếu vi phạm tới mức độ như thương tích nặng, chỉ cái cổ họng còn hơi thở, thì Tăng chúng phải hợp sức chữa trị. Nếu bị chặt đứt đầu rồi, thì chẳng những mất đi một phần-tử trong đoàn thể mà cảđoàn thể phải chung gánh chịu sự nhục mạ chê bai của thế gian. Thiếu quy củ nề nếp, giáo đoàn sẽ bị xáo trộn, trong nát rữa ngoài khinh rẻ. Nếu không chỉnh đốn kịp thời, sớm muộn cũng tan rã. Cho nên giới luật quan hệ vô cùng đến sự an ổn của đại chúng.

4/ – Chưa tin khiến khởi lòng tin:

Ngọn đuốc chánh pháp toàn do Tăng Ni thắp sáng. Đây là nơi trông mong duy nhất của những chúng sanh không nơi nương tựa. Đang bị chìm đắm trong sông mê biển khổ, vớ được con thuyền giác ngộnày, hẳn đem cả thân mạng phó thác.

Đức Phật nhập diệt đã lâu. Hình ảnh toàn trí toàn năng toàn thiện nay đã phai mờ. Tỳ-kheo đầy đủ oai nghi, phạm hạnh thanh tịnh, có thể thay Phật tuyên dương giáo pháp. Hình tướng đoan nghiêm của Tăng bảo phát khởi lòng tin cho chúng sanh như những người chết đuối được thấy một lái thuyền khỏe mạnh đến cứu vớt. Giới luật khiến chúng sanh tin Tăng bảohình ảnh sống động của đức Phật, đảm đương trách nhiệm lèo lái con thuyền giải thoát. Những bài thuyết pháp khó được hưởng ứng nếu chính người nói đã bị quần chúng miệt thị. Phải có giải pháp kiện toàn Tăng sự mới có thể khiến người chưa tin khởi lòng tin.

5/ – Đã tin khiến tăng trưởng:

Giới luật là bức chấn song vững chắc. Hành giả do đây không tạo nghiệp sa ngã. Thân miệng ý thanhtịnh thì tâm an định. Kinh thường thí dụ : Nước lặng thì ánh trăng hiện rõ. Tâm định phát tuệ. Ba vô lậuhọc tuy mật thiết với nhau như đỉnh 3 chân nhưng Phật vẫn cho chúng ta tập dần, bắt đầu từ giới luật. Tuệ giác của Tỳ-kheo lấy khéo trì Thánh giới làm căn bản. Người đời gieo hạt giống chánh tín vào ruộng phước Tăng bảo hẳn là đầy đủ màu mỡ để hạt giống nảy mầm và phát triển. Lòng tin càng sâu dầy vững chắc nếu được thấy Tăng Ni thanh tịnh hòa hợp, lời nói hành động đúng pháp. Họ sẽ không bị lung lay vì những phỉ báng hủy nhục của các ngoại đạo tà kiến. Nghiệp báo xấu xa của một vài cá nhânmục nát không thể khiến họ thay đổi. Từ tín căn phát sanh tín lực, họ sẽ là những hộ pháp dũng mãnh.

6/ – Điều phục kẻ khó điều phục:

Giới luật là thước đo hành vi ngôn ngữ có đúng với thể thức của một vị Tăng không ? Con người ương ngạnh, không chịu nhận tội, không chịu sám hối, Tăng không điều phục được. Đức Phật dạy đại chúngyết ma đuổi đi, không dung túng giặc ở trong nhà. Theo chế độ Tăng già, những quyết nghị này sẽ được nơi nơi tôn trọng. Người vi phạm không thể có chỗ dung thân. Những ai còn có chút tâm tu hành, chịu sám hối, chịu sửa đổi, thì Tăng chúng phải khuyên can, tận tình dẫn dụ, như pháp xử trị. Ngoan cố lắm mới đành bỏ đi. Như thế gọi là điều phục người khó điều phục.

7/ – Người biết thẹn hổ được an vui:

Biết thẹn hổ là biết tự trọng. Tham sân si là tánh của phàm phu. Sát đạo dâm vọng là nghiệp của thú vật. Người biết thẹn hổ tự biết mình là Phật nên chẳng để những duyên hèn làm ô lụy. Giới luật rất nghiêm chỉnh. Hơi chút vi phạm liền lo sợ như đang ôm phao nổi đi biển mà biết rằng chiếc phao của mình đã bị châm kim. Phải sám hối ngay mới an tâm. Những bậc này thấy ai sơ sót, dù chỉ chút oai nghi, cũng vội nhắc nhở. Bởi vì con mắt trí tuệ biết phao lủng không thể bền nên rất xót thương người lạc bước. Bao giờ đại chúng ai nấy đầy đủ giới luật, người biết thẹn hổ mới an vui.

8/ – Đoạn hoặc lậu hiện tại:

Kinh Bát Đại Nhân Giác nói : “Vọng tâm là nguồn ác, vọng thân là rừng tội”. Tâm phàm phu đủ 8 vạn 4 ngàn phiền não. Ba độc tham sân si kích thích thân miệng ý tạo nghiệp đọa lạc. Phật đặt ra giới luật để câu thúc thân và miệng, ngăn chặn ác nhân, tránh ác quả.

9/ – Đoạn hoặc lậu vị lai:

Không được hiện hành, các chủng tử mòn dần. Văn tư tu tuệ phát triển. Như người làm vườn trồng cây thì cỏ dại mất chỗ. Năng lực giới định tuệ vững chắc, hành giả bước lên đường giải thoát. Như thế gọi là đoạn vị lai hữu lậu.

10/ – Khiến chánh pháp cửu trụ:

Đức Thế Tôn bắt đầu chế định giới luật khi các pháp hữu lậu phát sanh trong Tăng đoàn. Các Tỳ-kheo dần dà bị danh lợi lôi cuốn, sống xa rời tinh thần giải thoát. Giới luật là hàng rào ngăn chặn những hư đốn, bảo vệ sự thanh tịnh hòa hợp khiến ngôi trụ trì Tam-bảo không bị hư hủy.

Đức Phật trao vận mạng Phật Pháp cho Tăng Ni, di chúc phải vâng thờ giới luật làm Thầy. Chỉ có giới luật mới hàng phục được ma quân trong ngũ trược ác thế. Những ai có hoài bão nối thịnh dòng Thánh, đền trả 4 ân cứu giúp 3 cõi, không thể không nghiêm trì giới luật.

Nguyện cầu Tam-bảo hưng long, pháp luân thường chuyển, mười phương chúng sanh đồng thành Phật đạo.

About templevh

355 comments

 1. Pingback: Levitra vs viagra

 2. Pingback: generic for cialis

 3. Pingback: cialis prices

 4. Pingback: Cost of viagra

 5. Pingback: Canada viagra generic

 6. Pingback: viagra for sale canadian

 7. Pingback: cialis without doctor prescription

 8. Pingback: ciprofloxacin price without insurance

 9. Pingback: best place to buy cialis online

 10. Pingback: is there a generic for cialis

 11. Pingback: cialis 10mg

 12. Pingback: hydroxychloroquine cost

 13. Pingback: costco tylenol 500 mg

 14. Pingback: viagra 100mg

 15. Pingback: can you buy chloroquine over the counter

 16. Pingback: online pharmacy viagra

 17. Pingback: erection pills viagra online

 18. Pingback: cialis online

 19. Pingback: tadalafil 20mg

 20. Pingback: buy ed pills online

 21. Pingback: erection pills that work

 22. Pingback: generic cialis

 23. Pingback: viagra erection

 24. Pingback: best online pharmacy

 25. Pingback: Real cialis online

 26. Pingback: vardenafil pill

 27. Pingback: order levitra

 28. Pingback: order vardenafil

 29. Pingback: online casino

 30. Pingback: casino games

 31. Pingback: generic sildenafil

 32. Pingback: real online casino

 33. Pingback: casino games

 34. Pingback: online cialis

 35. Pingback: payday loans

 36. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 37. Pingback: loans online

 38. Pingback: cash advance

 39. Pingback: viagra pills

 40. Pingback: online slots for real money

 41. Pingback: cialis to buy

 42. Pingback: app to play slots for real money

 43. Pingback: real casinos online no deposit

 44. Pingback: vegas gambling online

 45. Pingback: Bovada

 46. Pingback: new cialis

 47. Pingback: cialis 5 mg

 48. Pingback: cialis buy

 49. Pingback: chewable viagra 100mg

 50. Pingback: cialis internet

 51. Pingback: chumba casino

 52. Pingback: hollywood casino

 53. Pingback: vegas casino online

 54. Pingback: viagra sample

 55. Pingback: canadian pharmacy viagra

 56. Pingback: how to buy viagra online

 57. Pingback: canadian pharmacy viagra

 58. Pingback: buy viagra online canada

 59. Pingback: purchase viagra

 60. Pingback: buy viagra online cheapest

 61. Pingback: can i buy viagra online

 62. Pingback: cialis price

 63. Pingback: cheap viagra generic

 64. Pingback: slot machine

 65. Pingback: casino online slots

 66. Pingback: buy generic viagra online no prescription

 67. Pingback: https://www.jueriy.com/

 68. Pingback: buy viagra amozon

 69. Pingback: generic viagra sildenafil 100mg india

 70. Pingback: buy viagra online fedex delivery

 71. Pingback: Viagra 200 mg canada

 72. Pingback: viagra without doctor prescription

 73. Pingback: cialis generic

 74. Pingback: viagra 100mg

 75. Pingback: cialistodo.com

 76. Pingback: online cialis

 77. Pingback: cialis

 78. Pingback: online viagra without subscription

 79. Pingback: catapres nz

 80. Pingback: ceclor tablets

 81. Pingback: ceftin nz

 82. Pingback: celebrex 100 mg usa

 83. Pingback: celexa 10mg tablet

 84. Pingback: cephalexin 500mg online pharmacy

 85. Pingback: cipro 750 mg coupon

 86. Pingback: claritin online pharmacy

 87. Pingback: casino world

 88. Pingback: online pharmacy viagra

 89. Pingback: online slots

 90. Pingback: gambling casino online

 91. Pingback: online slots for real money

 92. Pingback: virgin casino online nj

 93. Pingback: online casino

 94. Pingback: casino world

 95. Pingback: casino

 96. Pingback: empire city casino online

 97. Pingback: hollywood casino

 98. Pingback: get a car insurance quotes

 99. Pingback: amica car insurance quotes

 100. Pingback: car insurance quotes comparison

 101. Pingback: auto acceptance insurance

 102. Pingback: car insurance cheap

 103. Pingback: texas car insurance quotes

 104. Pingback: full coverage car insurance

 105. Pingback: allstate car insurance

 106. Pingback: top car insurance quotes companies

 107. Pingback: missouri personal loans

 108. Pingback: viagra original

 109. Pingback: instant payday loans online

 110. Pingback: Free viagra sample

 111. Pingback: speedy cash

 112. Pingback: quick loans ohio

 113. Pingback: bad credit loans online no credit check

 114. Pingback: personal loans online

 115. Pingback: can cbd oil help with pain?

 116. Pingback: benefits of cbd oil for cancer patients

 117. Pingback: side effects of cbd oil in dogs

 118. Pingback: benefits of cbd hemp oil

 119. Pingback: cbd oil for anxiety reviews

 120. Pingback: paper writers for hire

 121. Pingback: buying essay

 122. Pingback: assignments of benefits

 123. Pingback: admission essay writing service

 124. Pingback: essay writer online

 125. Pingback: middle school homework

 126. Pingback: online essay writers

 127. Pingback: cost of cleocin 150 mg

 128. Pingback: clonidine australia

 129. Pingback: clozaril medication

 130. Pingback: Viagra 100 mg

 131. Pingback: symbicort inhaler pills

 132. Pingback: buy combivent

 133. Pingback: coreg 25mg purchase

 134. Pingback: compazine pills

 135. Pingback: coumadin without prescription

 136. Pingback: cozaar 25mg without a prescription

 137. Pingback: crestor 10 mg for sale

 138. Pingback: cymbalta without prescription

 139. Pingback: where to buy dapsone 1000caps

 140. Pingback: Buy cheap viagra online

 141. Pingback: where to buy ddavp 10 mcg

 142. Pingback: depakote tablets

 143. Pingback: diamox 250mg purchase

 144. Pingback: cheapest differin 15g

 145. Pingback: diltiazem 30mg uk

 146. Pingback: cheap doxycycline 100 mg

 147. Pingback: dramamine 50mg united kingdom

 148. Pingback: cheap elavil 10 mg

 149. Pingback: erythromycin without prescription

 150. Pingback: etodolac without prescription

 151. Pingback: flomax generic

 152. Pingback: flonase nasal spray 50 mcg pharmacy

 153. Pingback: garcinia cambogia caps no prescription

 154. Pingback: geodon uk

 155. Pingback: hyzaar usa

 156. Pingback: imdur 40mg otc

 157. Pingback: imodium 2mg purchase

 158. Pingback: look at this site

 159. Pingback: imuran 50 mg without a prescription

 160. Pingback: indocin no prescription

 161. Pingback: lamisil canada

 162. Pingback: levaquin 250mg uk

 163. Pingback: lopid 300 mg nz

 164. Pingback: lopressor united states

 165. Pingback: luvox 100mg united kingdom

 166. Pingback: order macrobid 50 mg

 167. Pingback: meclizine 25mg over the counter

 168. Pingback: micardis for sale

 169. Pingback: mobic cost

 170. Pingback: nortriptyline coupon

 171. Pingback: periactin prices

 172. Pingback: phenergan online pharmacy

 173. Pingback: plaquenil 200 mg pharmacy

 174. Pingback: prednisolone 20mg price

 175. Pingback: prevacid nz

 176. Pingback: proair inhaler 100 mcg canada

 177. Pingback: procardia 30mg coupon

 178. Pingback: proscar 5mg no prescription

 179. Pingback: cheapest protonix

 180. Pingback: provigil 100mg united kingdom

 181. Pingback: pulmicort 200mcg pills

 182. Pingback: pyridium australia

 183. Pingback: reglan 10 mg pharmacy

 184. Pingback: remeron 15 mg without prescription

 185. Pingback: retin-a cream united states

 186. Pingback: revatio australia

 187. Pingback: risperdal 2mg over the counter

 188. Pingback: robaxin without a prescription

 189. Pingback: rogaine for sale

 190. Pingback: seroquel 25 mg pills

 191. Pingback: where to buy singulair 10 mg

 192. Pingback: skelaxin generic

 193. Pingback: spiriva 9mcg united kingdom

 194. Pingback: tenormin 100mg cheap

 195. Pingback: thorazine 100 mg coupon

 196. Pingback: where can i buy toprol 100mg

 197. Pingback: cheapest tricor

 198. Pingback: buy valtrex

 199. Pingback: verapamil 120 mg usa

 200. Pingback: voltaren 50 mg medication

 201. Pingback: wellbutrin united kingdom

 202. Pingback: zanaflex purchase

 203. Pingback: wikipedia reference

 204. Pingback: zocor 40 mg no prescription

 205. Pingback: zovirax otc

 206. Pingback: zyloprim generic

 207. Pingback: zyprexa 5 mg purchase

 208. Pingback: cheapest zyvox 600 mg

 209. Pingback: sildenafil prices

 210. Pingback: tadalafil 40mg tablet

 211. Pingback: furosemide cheap

 212. Pingback: escitalopram 5mg cheap

 213. Pingback: aripiprazole 20 mg usa

 214. Pingback: pioglitazone canada

 215. Pingback: spironolactone 100 mg coupon

 216. Pingback: fexofenadine usa

 217. Pingback: glimepiride without a doctor prescription

 218. Pingback: cheap meclizine

 219. Pingback: leflunomide nz

 220. Pingback: atomoxetine 18 mg prices

 221. Pingback: cheapest donepezil 5mg

 222. Pingback: irbesartan 300mg price

 223. Pingback: dutasteride 0,5mg united kingdom

 224. Pingback: olmesartan without prescription

 225. Pingback: buspirone coupon

 226. Pingback: clonidinemg without a doctor prescription

 227. Pingback: cheap cefuroxime

 228. Pingback: how to purchase citalopram

 229. Pingback: cephalexin without a prescription

 230. Pingback: how to buy ciprofloxacin 750 mg

 231. Pingback: clindamycin without prescription

 232. Pingback: clozapine 25mg for sale

 233. Pingback: prochlorperazine 5mg without a doctor prescription

 234. Pingback: carvedilol cost

 235. Pingback: warfarin 1mg united kingdom

 236. Pingback: rosuvastatin 20mg purchase

 237. Pingback: desmopressin 10 mcg otc

 238. Pingback: divalproex 125mg usa

 239. Pingback: how to purchase tolterodine

 240. Pingback: acetazolamide purchase

 241. Pingback: fluconazole 50mg generic

 242. Pingback: phenytoin nz

 243. Pingback: oxybutynin 5mg united kingdom

 244. Pingback: doxycycline tablet

 245. Pingback: where to buy bisacodyl 5 mg

 246. Pingback: order venlafaxine 75mg

 247. Pingback: amitriptyline tablet

 248. Pingback: permethrin tablet

 249. Pingback: erythromycin 500 mg australia

 250. Pingback: gywulkxa

 251. Pingback: cheapest estradiol

 252. Pingback: etodolac 300mg cost

 253. Pingback: tamsulosin medication

 254. Pingback: rqzzpgqv

 255. Pingback: cost of fluticasone 50 mcg

 256. Pingback: what is cialis

 257. Pingback: nitrofurantoin 100mg cheap

 258. Pingback: what is cialis 20mg

 259. Pingback: wat kost sildenafil

 260. Pingback: wat is viagra voor mannen

 261. Pingback: what to do if a goat inhales ivermectin

 262. Pingback: glipizide online pharmacy

 263. Pingback: hydrochlorothiazide 10mg cost

 264. Pingback: isosorbide 20 mg otc

 265. Pingback: sumatriptan united states

 266. Pingback: loperamide canada

 267. Pingback: cialis original o generico

 268. Pingback: buy viagra cialis online

 269. Pingback: viagra tablet

 270. Pingback: azathioprine 25 mg without prescription

 271. Pingback: propranolol 10mg otc

 272. Pingback: indomethacin 75mg purchase

 273. Pingback: viagra generico comprar

 274. Pingback: best essay writing service 2018

 275. Pingback: research paper write

 276. Pingback: essay writing on my daily routine in english

 277. Pingback: how can my college help me achieve my goals essay

 278. Pingback: essay on ethics in business

 279. Pingback: lamotrigine price

 280. Pingback: terbinafine otc

 281. Pingback: levothyroxine mcg pharmacy

 282. Pingback: atorvastatin online pharmacy

 283. Pingback: gemfibrozil 300mg uk

 284. Pingback: how to purchase metoprolol

 285. Pingback: clotrimazole purchase

 286. Pingback: metoclopramide online

 287. Pingback: buy cialis canadian

 288. Pingback: cialis original for sale

 289. Pingback: can i buy cialis in toronto

 290. Pingback: buy online best price

 291. Pingback: viagra retinal

 292. Pingback: cash advance loans farmington hills

 293. Pingback: how much does cost with insurance

 294. Pingback: how much does cost with insurance

 295. Pingback: buy ativan in mexico

 296. Pingback: ivermectin lotion price

 297. Pingback: Anonymous

 298. Pingback: Anonymous

 299. Pingback: ivermectin price comparison

 300. Pingback: ivermectin medication

 301. Pingback: generic lasix 20 mg

 302. Pingback: stromectol ivermectin tablets

 303. Pingback: cialis bula

 304. Pingback: ivermectin 20 mg

 305. Pingback: merck covid pill approval

 306. Pingback: tadalafil cost walgreens

 307. Pingback: cost of ivermectin

 308. Pingback: generic viagra in usa

 309. Pingback: us online casino

 310. Pingback: how does sildenafil work

 311. Pingback: online casino games real money

 312. Pingback: ivermectin dosage by weight

 313. Pingback: ivermectin where to find

 314. Pingback: stromectol walmart canada

 315. Pingback: ivermectin 12mg

 316. Pingback: ivermectin 3mg tablets

 317. Pingback: ivermectin 6mg

 318. Pingback: cialis tablets

 319. Pingback: ivermectin tablet 1mg

 320. Pingback: ivermectin 0.08 oral solution

 321. Pingback: ivermectin 3mg

 322. Pingback: ivermectin eye drops

 323. Pingback: ivermectin oral

 324. Pingback: buy ivermectin 12 mg otc

 325. Pingback: where to buy ivermectin in canada

 326. Pingback: get ivermectin

 327. Pingback: average cost of furosemide

 328. Pingback: sildenafil citrate tablets

 329. Pingback: buy ivermectin cream for humans

 330. Pingback: ivermectin treatment

 331. Pingback: stromectol oral

 332. Pingback: ivermectin price comparison

 333. Pingback: ivermectin for humans over the counter

 334. Pingback: buy cialis online overnight shipping

 335. Pingback: luckyland slot

 336. Pingback: buy ivermectin nz

 337. Pingback: hydroxychloroquine study henry ford

 338. Pingback: where to buy ivermectine us

 339. Pingback: cheap stromectol

 340. Pingback: ivermectin 3 mg tabs

 341. Pingback: walmart drug prices cialis

 342. Pingback: generic ivermectin

 343. Pingback: ivermectin cena

 344. Pingback: ivermectin ear mites

 345. Pingback: stromectol for scabies

 346. Pingback: stromectol usa

 347. Pingback: cialis over the counter at walmart

 348. Pingback: merck and ivermectin

 349. Pingback: hydroxychloroquine 200mg

 350. Pingback: hydroxychloroquine tablets

 351. Pingback: generic cialis tadalafil

 352. Pingback: ivermectin 400 mg brands

 353. Pingback: psy-

 354. Pingback: bahis siteleri

 355. Pingback: stromectol 3mg tablets

Scroll To Top