Xem nhanh
Home / Tâm Thư
 Tâm Thư

Tổng Trì Sơn Vạn Hoa Thiền Tự Khải Kiến  Xây Dựng “Đại Hùng Bảo Điện” Chùa Vạn Hoa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng – Thượng Tọa – Đại Đức Tăng – Ni

Kính thưa : Quý vị Thân Hào Nhân Sĩ – Mạnh Thường Quân – Quý vị Ân Nhân – Các Nhà Thiện Tâm và Phật Tử ở khắp mọi nơi.

Trước kính lời ân cần thăm hỏi và kính chúc quý vị Thân Tâm An Lạc – Vạn Sự Kiết Tường – Sở Cầu Như Nguyện.

Kính thưa quý vị ” Hoằng pháp lợi sanh” là nhiệm vụ của mỗi người tu Đạo giải thoát. Nhờ hồng ân Tam Bảo, đức lực chư Tăng gia hộ cùng với sự thành tín của mười phương thí chủ. Chúng tôi có duyên lành tạo dựng được ngôi Chùa nho nhỏ. Tuy quy mô Chùa không lớn lắm, nhưng cũng là nơi thắng địa cho mười phương thiện tín quay về nương tựa Tam Bảo, cũng là nơi Già Lam chúng tôi có chỗ sáng chuông chiều mõ, thuộc địa phận (Tây Nam) South -West, Seattle, Washington States.

“Mái chùa che chở hồn Dân Tộc – Nếp sống muôn đời của Tổ Tông”

Chùa Vạn Hoa được hình thành vào năm 2010 tọa lạc tại số 11038 4th Ave SW, Seattle, WA 98146. Là nơi quy tụ nhiều Phật tử có chung tấm lòng thiết tha với Đạo Pháp, luôn mang theo sự khát khao về nền tảng Đạo Đức – Hiếu Nghĩa truyền thống của dân tộc Việt Nam, rất tín ngưỡng Tam Bảo và luôn tu tập theo lời Phật dạy, làm tư lương trong cuộc sống, do Đại Đức Thích Hạnh Huy sáng lập.

Bấy giờ Phật tử không nhiều và kinh phí cũng có giới hạn nên ngôi chánh điện cũng chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn ấy.  Trãi qua thời gian phong sương, mưa nắng ngôi chánh điện đã xuống cấp. Hơn nữa, với sự phát triển đi lên của xã hội, nhu cầu phát triển Đạo Pháp ngày càng nâng cao, Phật tử đến Chùa tu học ngày càng nhiều thêm, ngôi chánh điện cũ của Chùa thì quá chật hẹp không đủ để đáp ứng những nhu cầu tu học của Phật tử “ Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật ” Ngôi chùa là gạch nối giữa Phật và chúng sanh, giữa Đạo và Đời, là nơi quy hướng hàng vạn sinh linh tìm về nẻo giác, là biểu tín của Tam Bảo, ngôi Chùa là ngôi trường Đạo Đức, dạy cho con người bỏ ác làm lành, Chùa cũng là Bệnh Viện trị bệnh thân và bệnh tâm, cho nên người xưa nói:

“Tạo dựng một ngôi Chùa là bớt đi một nhà tù hoặc xây dựng thêm một bệnh viện”.

Tôi thiết tha thành tâm kêu gọi toàn thể quý vị, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hệ phái địa phương hay bất cứ đoàn thể nào, hãy cùng nhau “Trợ Đạo, Cứu Đời” nhằm đem lại lợi ích chung cho nhân loại. Mong quý vị nhiệt tâm ủng hộ, trợ duyên giúp sức, tùy khả năng phát tâm của mình và khuyến khích bạn bè thân hữu xa gần, phát tâm đóng góp vào công đức duy trì ngôi Tam Bảo được thành tựu lâu dài, ngõ hầu tương lai sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho nhân sinh.

Qúy vị phát tâm xin ghi rõ phương danh và địa chỉ cúng vào Chùa Vạn Hoa “Van Hoa Temple” Mọi thư từ và chi phiếu, xin gởi về:

TEN THOUSAND FLOWERS BUDDHIST ASSOCIATION

A NON – PROFIT ORGANIZATION

CHÙA VẠN HOA

11038 4th Avenue SW   Seattle, WA 98146

 Bank of American: Name: Chua Van Hoa Temple

Phương danh quý vị ân nhân được ghi vào sổ vàng công đức của Chùa để lưu mãi về sau.

Tôi thành kính tri ân, cảm niệm công đức với tấm lòng vàng của quý vị, đồng thời cầu nguyện Mười Phương Tam Thế Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát, gia hộ phước lành cho toàn thể thân bằng quyến thuộc của quý vị được tròn đầy Phúc Duyên Thù Thắng và sở cầu như bổn nguyện.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 

T/M Chùa Vạn Hoa

Trụ Trì

 

Tỳ Kheo Thích Hạnh Huy

 Tâm Thư Tổng Trì Sơn Vạn Hoa Thiền Tự Khải Kiến  Xây Dựng “Đại Hùng Bảo Điện” Chùa Vạn Hoa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng – Thượng Tọa – Đại Đức Tăng – Ni Kính thưa : Quý vị Thân Hào Nhân Sĩ – Mạnh Thường …

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

Comments are closed.

Scroll To Top