Xem nhanh
Home / Sinh Hoạt / Hình Ảnh

Category Archives: Hình Ảnh

Feed Subscription

Hình Ảnh

Tiệc Chay Gây Quỹ Hùn Phước Xây Dựng Chùa Vạn Hoa Seattle WA

Read More »

Đại Lễ Vu Lan – Báo Hiếu

   Lễ Vu lan 2017 Phật Lịch 2561.                                               Seattle,WA ,ngày 22 thátng 08 năm 2017 Thông Báo “Thay thư mời tham dự Lễ Vu Lan Báo Hiếu” Tổng Trì Sơn Vạn Hoa Thiền Tự Khải Kiến “Vu Lan Pháp Hội” Kính gửi: Quý thân hào nhân sĩ – Quý đồng hương – Quý thiện nam – Tín nữ, nam ... Read More »

Vesak 2017  Thông Báo Phật lịch 2561                                                                                                    Dương lịch 2017 Tổng Trì Sơn Vạn Hoa ThiềnTự Khải Kiến Thích Ca Mâu Ni Phật “Đại Lễ Phật Đản “Vesak” Dục Phật Pháp Hội” Kính gửi: Quý thân hào nhân sĩ – Quý đồng hương – Quý thiện nam – Tín nữ, nam nữ Phật Tử cùng toàn thể gia đình. Kính ... Read More »

Tiệc Chay Gây Quỹ Hùn Phước Xây Dựng Chùa Vạn Hoa. Seattle.WA

Read More »

Tiệc Chay Gây Quỹ Hùn Phước Xây Dựng Chánh Điện Chùa Vạn Hoa

Read More »

Scroll To Top