Xem nhanh
Home / Tu – Học

Category Archives: Tu – Học

Feed Subscription
 • CHINESE BUDDHIST CHILDREN STORIES 

  CHINESE BUDDHIST CHILDREN STORIES 

  The Old Hen Who Set The Alarm Once upon a time, in Jiashan of China there lived a person whose surna...

 •   T H Ô N G   B Á O –  SỐ 2 Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một Hội Chúng Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni ...

 • HOÀ THƯỢNG HƯ VÂN KHAI THỊ TẠI THIỀN ĐƯỜNG

  HOÀ THƯỢNG HƯ VÂN KHAI THỊ TẠI THIỀN ĐƯỜNG

    Quý vị thường đến cầu thỉnh khai thị, khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Quý vị ngày ngày khổ nhọ...

 • Phương Pháp Tọa Thiền Theo Phật Giáo.

  Phương Pháp Tọa Thiền Theo Phật Giáo.

  Qua kinh nghiệm thiền tập và tâm chân thành học hỏi lời Phật, người học Thiền thấy muốn Thiền và thụ...

 • Ngũ Giới

  Ngũ Giới

    Con người là đối tượng của đạo Phật, bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn, đức Phật đều vì con ...

 • Tam Quy

  Tam Quy

    I.- MỞ ĐỀ Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống...

 • 17 cách tích đức

  17 cách tích đức

    Người xưa có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”, ý muốn dạy chúng ta rằng làm gì thì cũng phải coi t...

 • Đi Chùa

  Đi Chùa

    Người xưa nói “làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm mê mờ”...

 • Bảy Bí Quyết Sống Hạnh Phúc – SEVEN  TIPS  FOR  A  HAPPY  LIFE 

  Bảy Bí Quyết Sống Hạnh Phúc – SEVEN  TIPS  FOR  A  HAPPY  LIFE 

    Ni Sư Thubten Chodron  Ghi Âm:  Colette Janning Biên Tập:  Debbie Tan Biên Tập Dự Án: Esther ...

 • Đức tin của người Phật tử

  Đức tin của người Phật tử

    Phật ngôn ấy đã được nói ra cách đây gần ba ngàn năm nhưng giá trị minh triết của nó còn soi ...

Phương Pháp Tọa Thiền Theo Phật Giáo.

Qua kinh nghiệm thiền tập và tâm chân thành học hỏi lời Phật, người học Thiền thấy muốn Thiền và thụ hưởng được kết quả tốt đẹp của Thiền, ngồi thiền phải được ưu tiên thực tập. A. Kỷ thuật Thiền: Đọc lại từng lời Phật giảng trong Kinh Saccaka, Tứ niệm xứ, Thân hành niệm và Quán niệm hơi ... Read More »

Khóa Tu Học Mùa Thu

  Phật lịch 2562                                            Seattle WA, ngày 15 tháng 10 năm 2018 Thông Báo Tổng Trì Sơn Vạn Hoa Thiền Tự Khải Kiến  “KhóaTu Mùa Thu” Kính Gửi: Quý Thân Hào Nhân Sĩ – Quý Đồng Hương – Quý Thiện Nam – Tín Nữ,      Nam Nữ–Phật Tử Cùng Toàn Thể Gia Đình. Kính thưa quý vị!  Đạo Phật không chú ... Read More »

Hòa Thượng Hư Vân Bên trên đã lược bàn về danh tướng của y bát. Nay nói sơ lược về ý nghĩa thọ giới. Quý vị phải chú ý lắng nghe. Bí yếucủa Phật pháp nằm nơi ba pháp vô lậu học, tức giới định huệ. Trong ba pháp này, giới luật là nền tảng căn bản. Nhờ giới luậtmà ... Read More »

CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI

  Tỳ Kheo Thích Minh Thông. 1/ – Thâu nhiếp vào Tăng: Giới luật là yếu tố cần thiết để một Tỳ-kheo làm mô phạm cho trời người, bước đi trên con đường giải thoát được vững chãi. Giới luật không phải là điều kiện gượng ép hay bó buộc mà hoàn toàn mang tính chất tự giác, tự phát ... Read More »

Con Đường Đến An Lạc -Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Chuyển ngữ: Tuệ Uyển

  Từ lúc sinh ra, tất cả chúng ta muốn sống một đời sống hạnh phúc và đó là quyền của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người cùng chia sẻ quan điểm rằng hệ thốn giáo dục hiện hữu của chúng ta là không đầy đủ khi đi đến việc chuẩn bị cho con người yêu thương hơn – một ... Read More »

Scroll To Top